nom vulgar de l'espècie

Tipo de datos : text
Creado por : admin_cami admin_cami

Observaciones que especifican este campo

Observación Nom vulgar

Fotos / Sonidos

Qué

Barbus meridionalis (Barb de muntanya) Barbus meridionalis

Observador

se4cr

Fecha

Julio 6, 2016

Descripción

CAT: Exemplar de Barb de muntanya (Barbus meridionalis) trobat a la riera de Santa Coloma de Farners, a 150 metres d'altitud.

ESP: Ejemplar de Barbo de montaña (Barbus meridionalis) encontrado en la riera de Santa Coloma de Farners, a 150 metros de altitud.

Barb de muntanya / Barbo de montaña.

Fotos / Sonidos

Qué

Anura POR IDENTIFICAR Orden Anura

Observador

se4cr

Fecha

Julio 6, 2016

Descripción

CAT: Granota per identificar trobada a la Riera de Santa Coloma de Farners, a 150 metres d'altitud. No sé si és un Discoglossus pictus...

ESP: Rana por identificar encontrada en la Riera de Santa Coloma de Farners, a 150 metros de altitud. No sé si es un Discoglossus pictus...

Granota / Rana.

Fotos / Sonidos

Isard_-_rupicapra_rupicapra_(castellar_de_n'hug)_(22_juny_2017)

Qué

Rupicapra rupicapra (Isard) Género Rupicapra

Observador

se4cr

Fecha

Junio 22, 2017

Descripción

CAT: Exemplar d'Isard o Camussa (Rupicapra rupicapra) vist a la Serra de Montgrony, a una altitud de 2.000 metres.

ESP: Ejemplar de Rebeco o Gamuza (Rupicapra rupicapra) visto en la Serra de Montgrony, a una altitud de 2.000 metros.

Isard o Camussa / Rebeco o Gamuza.

Fotos / Sonidos

Qué

Pijnackeria masettii? Familia Diapheromeridae

Observador

se4cr

Fecha

Octubre 27, 2012

Descripción

CAT: Exemplar d'insecte pal que diria que és de l'espècie Pijnackeria masettii, trobat a Santa Coloma de Farners a una altitud de 141 metres.

ESP: Ejemplar de bicho palo que diría que es de la especie Pijnackeria masettii, encontrado en Santa Coloma de Farners a una altitud de 141 metros.

Insecte pal / Bicho palo.

Fotos / Sonidos

Qué

Clonopsis gallica (Insecte pal) Clonopsis gallica

Observador

se4cr

Fecha

Septiembre 21, 2015

Descripción

CAT: Exemplar de l'insecte pal Clonopsis gallica trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres. No estic segur al 100% de l'espècie.

ESP: Ejemplar del insecto palo Clonopsis gallica encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metros. No estoy seguro al 100% de la especie.

Insecte pal / Bicho palo.

Fotos / Sonidos

Qué

Ciconia ciconia (Cigonya blanca) Ciconia ciconia

Observador

se4cr

Fecha

Septiembre 18, 2012

Descripción

CAT: 24 exemplars de Cigonya blanca (Ciconia cinonia) vistos a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 120 metres.

ESP: 24 ejemplares de Cigüeña blanca (Ciconia cinonia) vistos en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 120 metros.

Cigonya blanca / Cigüeña blanca.

Fotos / Sonidos

Observador

se4cr

Fecha

Marzo 9, 2014

Descripción

CAT: Exemplars de Processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) trobats a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres.

ESP: Ejemplar de Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) encontrados en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metros.

Processionària del Pi / Procesionaria del Pino.

Fotos / Sonidos

Procession%c3%80ria_del_pi_-_thaumetopoea_pityocampa_(sant_marc_broc%c3%a0)_(17_febrer_2017)

Observador

se4cr

Fecha

Febrero 17, 2017

Descripción

CAT: Exemplars de Processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) trobats a la muntanya de Sant Marc de Brocà, a una altitud de 1.400 metres.

ESP: Ejemplares de Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) encontrados en la montaña de Sant Marc de Brocà, a una altitud de 1.400 metros.

Processionària del Pi / Procesionaria del Pino.

Fotos / Sonidos

Qué

Mantis religiosa (Pregadéu) Mantis religiosa

Observador

se4cr

Fecha

Abril 24, 2012

Descripción

CAT: Exemplar de Pregadéu (Mantis religiosa) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metres.

ESP: Ejemplar de Santateresa (Mantis religiosa) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metros.

Pregadéu / Santateresa.

Fotos / Sonidos

Pregad%c3%89u_-_ameles_spallanzania_(23_setembre_2014)

Qué

Ameles spallanzania Género Ameles

Observador

se4cr

Fecha

Septiembre 23, 2014

Descripción

CAT: Exemplar de Ameles spallanzania trobat a la zona de l'ermita de Farners, a una altitud de 380 metres.

ESP: Ejemplar de Ameles spallanzania encontrado en la zona de la ermita de Farners, a una altitud de 380 metros.

Mantis.

Fotos / Sonidos

Salamandra_-_salamandra_salamandra_(santa_coloma_farners)_(21_abril_2014)_(1)

Qué

Salamandra salamandra (Salamandra comuna) Salamandra salamandra

Observador

se4cr

Fecha

Abril 21, 2014

Descripción

CAT: Exemplar jove de Salamandra comuna (Salamandra salamandra) trobada a una bassa de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 161 metres.

ESP: Ejemplar de Salamandra común (Salamandra salamandra) encontrada en una charca de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 161 metros.

Salamandra comuna / Salamandra común.

Fotos / Sonidos

Qué

Chiroptera POR IDENTIFICAR Orden Chiroptera

Observador

se4cr

Fecha

Abril 9, 2015

Descripción

CAT: Exemplar de ratpenat trobat dins d'una mina a la zona del Pasteral, a una altitud de 210 metres.
Alguna idea de l'espècie en qüestió?

ESP: Ejemplar de murciélago encontrado dentro de una mina en la zona del Pasteral, a una altitud de 210 metros.
¿Alguna idea de la especie en qüestión?

Ratpenat / Murciélago.

Fotos / Sonidos

Qué

Papilio machaon (Papallona reina) Papilio machaon

Observador

se4cr

Fecha

Marzo 28, 2016

Descripción

CAT: Exemplar de Papallona reina (Papilio machaon) trobat a la zona del Castell de Montgrí, a una altitud de 309 metres.

ESP: Ejemplar de Macaón (Papilio machaon) encontrado en la zona del Castell de Montgrí, a una altitud de 309 metros.

Papallona reina / Macaón.

Fotos / Sonidos

Panorpa_(santa_coloma_farners)_(20_abril_2012)

Qué

Panorpa POR IDENTIFICAR Género Panorpa

Observador

se4cr

Fecha

Abril 20, 2012

Descripción

CAT: Exemplar de Panorpa trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres.
Alguna idea de l'espècie en concret?

ESP: Ejemplar de Panorpa encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metros.
¿Alguna idea de la especie en concreto?

Panorpa.

Fotos / Sonidos

Qué

Meloe proscarabeus (Aceitera) Meloe proscarabeus

Observador

se4cr

Fecha

Abril 23, 2015

Descripción

CAT: Exemplar de Meloe proscarabaeus trobat a la zona del Santuari del Coll, a una altitud de 830 metres.

ESP: Ejemplar de Aceitera (Meloe proscarabaeus) encontrado en la zona del Santuari del Coll, a una altitud de 830 metros.

Aceitera.

Fotos / Sonidos

Llimac_(puig_de_les_%c3%80ligues)_(30_abril_2014)

Qué

Limacidae POR IDENTIFICAR Familia Limacidae

Observador

se4cr

Fecha

Abril 30, 2014

Descripción

CAT: Exemplar de llimac trobat a la zona del Puig de les Àligues, a una altitud de 1.240 metres. No en sé l'espècie en concret...

ESP: Ejemplar de babosa encontrado en la zona del Puig les Àligues, a una altitud de 1.240 metros. No sé la especie en concreto...

Llimac / Babosa.

Fotos / Sonidos

Qué

Limacidae POR IDENTIFICAR Familia Limacidae

Observador

se4cr

Fecha

Mayo 27, 2014

Descripción

CAT: Exemplar de llimac trobat a la zona del Puig de les Bruixes, a una altitud de 1.200 metres. No en sé l'espècie en concret...

ESP: Ejemplar de babosa encontrado en la zona del Puig de les Bruixes, a una altitud de 1.200 metros. No sé la especie en concreto...

Llimac / Babosa.

Fotos / Sonidos

Observador

se4cr

Fecha

Octubre 28, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de Llangardaix ocel·lat o fardatxo (Timon lepidus) trobat a les Planes d'Hostoles, a una altitud de 407 metres.

ESP: Ejemplar de Lagarto ocelado (Timon lepidus) encontrado en Les Planes d'Hostoles, a una altitud de 407 metros.

Llangardaix ocel·lat o Fardatxo / Lagarto ocelado.

Fotos / Sonidos

Qué

Orthoptera POR IDENTIFICAR Orden Orthoptera

Observador

se4cr

Fecha

Octubre 13, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de l'ordre dels ortòpters trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. No en sé l'espècie en concret.

ESP: Ejemplar del orden de los ortópteros encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metros. No sé la especie en concreto.

Llagosta / Langosta.

Fotos / Sonidos

Qué

Grus grus (Grua europea) Grus grus

Observador

se4cr

Fecha

Noviembre 27, 2014

Descripción

CAT: 132 exemplars de Grua europea (Grus grus) en plena migració vistos des de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 144 metres.

ESP: 132 ejemplares de Grulla común (Grus grus) en plena migración vistos des de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 144 metros.

Grua europea / Grulla común.

Fotos / Sonidos

Qué

Grus grus (Grua europea) Grus grus

Observador

se4cr

Fecha

Diciembre 1, 2016

Descripción

CAT: 33 exemplars de Grua europea (Grus grus) en plena migració vistos des de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 147 metres.

ESP: 33 ejemplares de Grulla común (Grus grus) en plena migración vistos des de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 147 metros.

Grua europea / Grulla común.

Fotos / Sonidos

Gripau_corredor_-_epidalea_calamita_(santa_coloma_farners)_(14_juliol_2013)

Qué

Epidalea calamita (Gripau corredor) Epidalea calamita

Observador

se4cr

Fecha

Julio 14, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de Gripau corredor (Epidalea calamita) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metres.

ESP: Ejemplar de Sapo corredor (Epidalea calamita) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metros.

Gripau corredor / Sapo corredor.

Fotos / Sonidos

Gripau_com%c3%9a_-_bufo_bufo_(santa_coloma_farners)_(24_maig_2013)

Qué

Bufo bufo (Gripau comú) Bufo bufo

Observador

se4cr

Fecha

Mayo 24, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de Gripau comú (Bufo bufo) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres.

ESP: Ejemplar de Sapo común o Sapo europeo (Bufo bufo) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metros.

Gripau comú / Sapo común o Sapo europeo

Fotos / Sonidos

Gripau_com%c3%9a_-_bufo_bufo_(santa_coloma_farners)_(17_mar%c3%a7_2015)

Qué

Bufo bufo (Gripau comú) Bufo bufo

Observador

se4cr

Fecha

Marzo 17, 2015

Descripción

CAT: Exemplar de Gripau comú (Bufo bufo) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metres.

ESP: Ejemplar de Sapo común o Sapo europeo (Bufo bufo) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 141 metros.

Gripau comú / Sapo común o Sapo europeo.

Fotos / Sonidos

Gripau_com%c3%9a_-_bufo_bufo_(albera)_(08_novembre_2014)

Qué

Bufo bufo (Gripau comú) Bufo bufo

Observador

se4cr

Fecha

Noviembre 8, 2014

Descripción

CAT: Exemplar de Gripau comú (Bufo bufo) trobat a la Serra de l'Albera, a una altitud de 1.027 metres. Estava atrapat en un dipòsit d'aigua.

ESP: Ejemplar de Sapo común o Sapo europeo (Bufo bufo) encontrado en la Serra de l'Albera, a una altitud de 1.027 metros. Estaba atrapado en un depósito de agua.

Gripau comú / Sapo común o Sapo europeo

Fotos / Sonidos

Qué

Gryllidae ( Acheta domesticus? ) Familia Gryllidae

Observador

se4cr

Fecha

Diciembre 28, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de grill (Acheta domesticus) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metres. No estic segur de l'espècie...

ESP: ejemplar de grillo (Acheta domesticus) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metros. No estoy seguro de la especie...

Grill domèstic / Grillo doméstico.

Fotos / Sonidos

Observador

se4cr

Fecha

Septiembre 10, 2013

Descripción

CAT: Exemplar d' Ergates faber, un coleòpter de bon tamany, trobat a l'església de Sant Amanç (Anglès) a una altitud de 300 metres.

ESP: Ejemplar de Ergates carpintero (Ergates faber), un coleóptero de buen tamaño, encontrado en la zona de Sant Amanç (Anglès) a una altitud de 300 metros.

Ergates carpintero.

Fotos / Sonidos

Escarabat_(santa_coloma_farners)_(25_setembre_2013)

Observador

se4cr

Fecha

Septiembre 25, 2013

Descripción

CAT: Exemplar de Xinxa americana de la pinya (Leptoglossus occidentalis) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metres. És una espècie invasora d'origen nord-americà.

ESP: Ejemplar Chinche americano del pino (Leptoglossus occidentalis) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 142 metros. Es una especie invasora de origen norteamericano.

Xinxa americana de la pinya o dels pins / Chinche americano del pino.

Fotos / Sonidos

Dsc03926

Qué

Aster pilosus Symphyotrichum pilosum

Observador

ressotaelspeus

Fecha

Septiembre 21, 2017

Lugar

Vidrà (Google, OSM)

Descripción

Riba del torrent dels Rònecs, vall del Ges, Vidrà, Osona
Introduïda (Amèrica N.)

Setembrines, Àster pilós

Fotos / Sonidos

Dsc03911

Observador

ressotaelspeus

Fecha

Septiembre 21, 2017

Lugar

Vidrà (Google, OSM)

Descripción

Sòl fangós al costat del riu Ges
Vidrà, Osona

Etiquetas

Herba presseguera
View more search options
Logo-eee-15px

Projects Using This Field

Grup 2 del col·legi el camí icon

Grup 2 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Grup 3 del col·legi el camí icon

Grup 3 del col·legi el camí

Grup 3 del col·legi el camí
Grup 4 del col·legi el camí icon

Grup 4 del col·legi el camí

Grup 4 del col·legi el camí
 
Grup 5 del col·legi el camí icon

Grup 5 del col·legi el camí

Grup 5 del col·legi el camí
Grup 6 del col·legi el camí icon

Grup 6 del col·legi el camí

Grup 6 del col·legi el camí
Grup 7 del col·legi el camí icon

Grup 7 del col·legi el camí

Grup 7 del col·legi el camí
 
Grup 8 del col·legi el camí icon

Grup 8 del col·legi el camí

Grup 8 del col·legi el camí
Grup 9 del col·legi el camí icon

Grup 9 del col·legi el camí

Grup 9 del col·legi el camí
Grup 10 del col·legi el camí icon

Grup 10 del col·legi el camí

Grup 10 del col·legi el camí
 
Grup 1 del col·legi el camí icon

Grup 1 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Real Jardín Botánico - CSIC icon

Real Jardín Botánico - CSIC

Este proyecto pretende recoger todas las observaciones de plantas y animales del Real Jardín Botánico de Ma...
Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès icon

Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès

L'alumnat de 1r d'ESO ha de fotografiar un ésser viu del seu entorn, buscar-ne el nom i el seu nom científi...
 
 
Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI icon

Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI

Aprofitant l'estada al MónNatura Pirineus, durant el treball de síntesi, els alumnes de 3r d'ESO de l'escol...
Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI icon

Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI

Aprofitant l'estada al Delta de l'Ebre, durant el Treball de síntesi, els alumnes de 1r d'ESO de l'escola I...
Animals a la Ciutat icon

Animals a la Ciutat

Animals a la ciutat és un projecte coordinat per l'Associació Animal Latitude i amb el suport de l'Ajuntame...
 
Flores de interés para las abejas icon

Flores de interés para las abejas

Recoger las flores de interés para las abejas, por su néctar, polen, mi-elatos, secreciones ...motivos.......
Jardín Botánico de Cali Colombia icon

Jardín Botánico de Cali Colombia

La Fundación Jardín Botánico de Cali, como importante centro para la promoción y desarrollo de programas en...
Exploraciones Botánicas icon

Exploraciones Botánicas

Espacio para el conocimiento de la biodiversidad del Jardín Botánico de Cali, únete al reto de reportar nue...
 
Flora Campi icon

Flora Campi

El objetivo principal de este proyecto es conocer la Flora de nuestros Campus y ayudar a los estudiantes de...
Cervantes Sostenible icon

Cervantes Sostenible

Proyecto de educación ambiental para el fomento de Escuelas Sotenibles. Pretendemos catalogar e identifica...
Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI) icon

Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI)

Donar una eina a l'alumnat per estudiar la biodiversitat de la Serra de Galliners, fomentant l'observació i...
 
L'Altre Delta - Col·laboracions icon

L'Altre Delta - Col·laboracions

Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana al delta del Llobregat (Brarcelona) iniciat a les xarxes socia...
Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà icon

Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà

Geolocalització de la flora del camí de Pedret per part dels alumnes de l'assignatura Descobrim el nostre e...
 
ECA/IFPA TACORONTE icon

ECA/IFPA TACORONTE

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte en Tenerife, con más de 50 años de trayectoria en la formac...
 

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Añade un comentario

Inicia sesión o Crea una cuenta para agregar comentarios.