Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Qué

Amanita rubescens? Amanita rubescens

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 4, 2017

Descripción original

CAT: Crec que es tracta d'una Amanita rubescens però no estic segur... Alguna idea? Trobada al costat d'uns 7 exemplars més a Sant Dalmai (Girona), a una plantació abandonada d'avets.

ESP: Creo que se trata de una Amanita rubescens pero no estoy seguro... ¿Alguna idea? Encontrada junto a unos 7 ejemplares más en Sant Dalmai (Girona), en una plantación abandonada de abetos.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 4, 2017

Descripción original

CAT: Una mena de càpsula groga que penja d'un fil a una zona d'una plantació d'avets on la temperatura no és tan baixa com a l'exterior. A la localitat de Sant Dalmai (Girona). Alguna idea de què pot ser?

ESP: Algo así como una cápsula amarilla que cuelga de un hilo en una zona de una plantación de abetos donde la temperatura no es tan baja como en el exterior. En la localidad e Sant Dalmai (Girona). ¿Alguna idea de qué puede ser?

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 3, 2017

Lugar

Bonmatí (Google, OSM)

Descripción original

CAT: Exemplar de Mallerenga carbonera (Parus major) vist a Bonmatí mentre s'alimentava d'un niu de vespa asiàtica (Vespa velutina).

ESP: Ejemplar de Carbonero común (Parus major) visto en Bonmatí (Girona) mientras se alimentaba de un nido de avispa asiática (VEspa velutina).

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (NIU) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 3, 2017

Lugar

Bonmatí (Google, OSM)

Descripción original

CAT: Niu de Vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Bonmatí (Girona), a tocar del riu Ter.

ESP: Nido de Avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en Bonmatí (Girona), a tocar del río Ter.

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (NIU) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 3, 2017

Descripción original

CAT: Niu de Vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Les Mines d'Osor (Osor, Girona), a tocar de la carretera GI-542. Activitat confirmada.

ESP: Nido de Avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en Les Mines d'Osor (Osor, Girona), a tocar de la carretera Gi-542. Actividad confirmada.

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (NIU) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 3, 2017

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

CAT: Niu de Vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Anglès.

ESP: Nido de Avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en Anglès (Girona).

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (NIU) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 3, 2017

Descripción original

CAT: Niu de Vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat al barri de Vila-Roja (Girona).

ESP: Nido de Avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en el barrio de Vila-Roja (Girona)

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 28, 2017

Descripción original

CAT: Niu de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat vora el riu Onyar a la localitat de Sant Dalmai. N'hi ha 4 en un radi de 1 km.

ESP: Nido de avispa asiática (Vespa velutina) encontrados cerca del río Onyar en la localidad de Sant Dalmai. Hay 4 en un radio de 1 km.

Fotos / Sonidos

Qué

Grus grus (Grua europea) Grus grus

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2017

Descripción original

CAT: Estol de grua europea (Grus grus) que ha passat per Santa Coloma de Farners. He comptat 71 exemplars.

ESP: Bandada de grulla común (Grus grus) que ha pasado por Santa Coloma de Farners (Girona). He contado 71 ejemplares.

Fotos / Sonidos

Qué

Auricularia auricula-judae??? Auricularia auricula-judae

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 22, 2017

Descripción original

CAT: Bolet trobat a una zona humida de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Sembla ser Auricularia auricula-judae però ho dubto força. Alguna idea?

ESP: Seta encontrada en una zona húmeda de Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Parece ser Auricularia auricula-judae pero lo dudo bastante. ¿Alguna idea?

Fotos / Sonidos

Qué

Pholiota adiposa? Género Pholiota

Observador

sergicr

Fecha

el pasado

Descripción original

CAT: Bolets que crec que són Pholiota adiposa trobats a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Alguna idea?

ESP: Setas que creo que son Pholiota adiposa encontrados en Santa Coloma de Farners (Girona) a una altitud de 138 metros. ¿Alguna idea?

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 22, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de ratpenat de ferradura (CREC) trobat mort a Santa Coloma de Farners, després de xocar amb un camió.

ESP: Ejemplar de murciélago de herradura (CREO) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners (Girona), después de chocar con un camión.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 18, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de marieta Harmonia axyridis, una espècie invasora asiàtica. Es trobava en moviment a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres.

ESP: Ejemplar de Mariquita asiática multicolor (Harmonia axyridis), una especie invasora asiática. Se encontraba en movimiento en Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 11, 2017

Descripción original

CAT: Exemplars de Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) trobats a la Ciudad Encantada de Cuenca, a una altitud de 1400 metres. Es trobaven en moviment i disperses pel terra.

ESP: Ejemplares de Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) encontrados en la Ciudad Encantada de Cuenca, a una altitud de 1400 metros. Se encontraban en movimiento y dispersas por el suelo.

Fotos / Sonidos

Qué

salamandra común Salamandra salamandra

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 14, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de salamandra (Salamandra salamandra) trobat de nit a una pista forestal de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava actiu, caminant àgilment.

ESP: Ejemplar de salamandra común (Salamandra salamandra) encontrado de noche en una pista forestal de Santa Coloma de Farners (Girona), a una altitud de 138 metros. Se encontraba activo, caminando ágil.

Fotos / Sonidos

Qué

Cladonia pyxidata Género Cladonia

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 15, 2017

Descripción original

CAT: Liquen de l'espècie Cladonia pyxidata trobat sobre fusta en descomposició a un racó ombrívol i humit del bosc a Santa Coloma de Farners.

ESP: Liquen de la especie Cladonia pyxidata encontrado sobre madera en descomposición en un rincón húmedo y a la sombra en un bosque de Santa Coloma de Farners (Girona).

Fotos / Sonidos

Qué

Vespa velutina (Asiàtica) Vespa velutina

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2017

Descripción original

CAT: Niu de Vespa asiàtica (Vespa velutina) de més de 1 metre de llargada trobat a Santa Coloma de Farners, a una alzina surera. Molt actiu.

ESP: Nido de Avispa asiática (Vespa velutina) de más de 1 metro de longitud encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona), en un alcornoque. Muy activo.

Fotos / Sonidos

Qué

Anatidae POR IDENTIFICAR Familia Anatidae

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 26, 2017

Descripción original

CAT: Un ànec va parar a la piscina a banyar-se i descansar. No el sé identificar i crec que és un híbrid domèstic. Alguna idea? És de color marronós, amb el cap més negre. Reflexes verdosos i potes taronges. Un petit i casi invisible anell blanc al coll. Bec negre amb taques clares.
Va marxar volant després d'unes hores de descans.

ESP: Un pati paró en la piscina a bañarse i descansar. No lo sé identificar y creo que es un híbrido doméstico. ¿Alguna idea?
Es de color tirando a marrón, con la cabeza más negra. Reflejos verdosos y patas naranjas. Pico negro con manchas claras. Un pequeño y casi invisible anillo blanco en el cuello.
Se fue volando después de unas horas de descanso.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 28, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar del gènere Dactylopius trobat a Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 139 metres. Es trobava desplaçant-se lentament.

ESP: Ejemplar del género Dactylopius encontrado en Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 139 metros. Se encontraba desplazándose lentamente.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 28, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de l'ordre Ephemeroptera trobat a Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 139 metres. Es trobava quiet, segurament en fase de subimago.

ESP: Ejemplar del orden Ephemeroptera encontrado en Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 139 metros. Se encontraba quieto, seguramente en fase de subimago.

Fotos / Sonidos

Qué

Phalangium opilio (Opilió) Phalangium opilio

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 30, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar d'opilió de l'espècie Phalangium opilio trobat a una planta de bruc a Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 138 metres. Es trobava parat, com esperant una presa.

ESP: Ejemplar de opilión de la especie Phalangium opilio encontrado en una planta de brezo en Santa Coloma de Farners (GIRONA), a una altitud de 138 metros. Se encontraba parado, como esperando una presa.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 28, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de papallona nocturna que crec que és de l'espècie Mythimna unipuncta trobat durant la nit a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 139 metres. Estava activa, volant de la paret al llum i viceversa.

ESP: Ejemplar de mariposa nocturna que creo que es de la especie Mythimna unipuncta encontrado durante la noche en Santa Coloma de Farners. Estaba activa, volando de la pared a la luz y viceversa.

Fotos / Sonidos

Qué

Pieris brassicae (Blanca de la col) Pieris brassicae

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 24, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de l'oruga de la papallona diürna Blanca de la col (Pieris brassicae) trobat sobre fusta a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava quieta.

ESP: Ejemplar de la oruga de la mariposa diurna blanca de la col (Pieris brassicae) encontrado sobre madera en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metros. Se encontraba quieta.

ACTUALIZACIÓN 25 octubre 2017: fase de crisálida.

Fotos / Sonidos

Qué

Tarentola mauritanica (Dragó comú) Tarentola mauritanica

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 24, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de Dragó comú (Tarentola mauritanica) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobava quiet al sostre.

ESP: Ejemplar de Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metros. Se encontraba quieto en el techo.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 21, 2017

Lugar

Tamariu (Google, OSM)

Descripción original

CAT: Exemplar d'aranya de l'espècie Araneus diadematus trobada a una zona humida de Tamariu, a una altitud de 50 metres. Es trobava quieta al centre de la teranyina.

ESP: Ejemplar de Araña de jardín europea o Araña de la Cruz (Araneus diadematus) encontrada en una zona húmeda de Tamariu, a una altitud de 50 metros. Se encontraba quieta en el centro de la telaraña.

Fotos / Sonidos

Qué

Phalacrocorax carbo (Corb marí) Phalacrocorax carbo

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 21, 2017

Lugar

Llafranc (Google, OSM)

Descripción original

CAT: Exemplars de Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) vistos a la platja de Llafranc. Un d'ells es trobava buscant aliment, mentre els altres prenien el sol.

ESP: Ejemplares de Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) vistos en la playa de Llafranc. Uno de ellos se encontraba buscando alimento, mientras los otros tomaban el sol.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 20, 2017

Descripción original

CAT: Exemplars d'escarabat de l'espècie Timarcha tenebricosa trobats al terme municipal de Santa Coloma de Farners, concretament a la Serra de Coguls (altitud de 139 metres). Es trobava actiu, desplaçant-se.

ESP: Ejemplares de escarabajo de la especie Timarcha tenebricosa encontrados en el término municipal de Santa Coloma de Farners, concretamente en la Serra de Coguls (altitud de 139 metros). Se encontraba activo, desplazándose.

Fotos / Sonidos

Qué

Coccinella septempunctata (Marieta de set punts) Coccinella septempunctata

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 20, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de Marieta de set punts (Coccinella septempunctata) trobat a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metres. Es trobava actiu, amb moviments força ràpids.

ESP: Ejemplar de Mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata) encontrado en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 140 metros. Se encontraba activo, con movimientos bastante rápidos.

Fotos / Sonidos

Qué

Discoglossus pictus (Granota pintada) Discoglossus pictus

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 20, 2017

Descripción original

CAT: Exemplar de Granota pintada (Discoglossus pictus) trobat a una bassa temporal de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 137 metres.

ESP: Ejemplar de Sapillo pintojo mediterráneo (Discoglossus pictus) encontrado en una charca temporal de Santa Coloma de Farners, a una altitud de 137 metros.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 20, 2017

Descripción original

CAT: Exemplars d'una colònia de formigues del gènere Messor vistos a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobaven molt actives a causa de la pluja caiguda el dia anterior.

ESP: Ejemplares de una colonia de hormigas del género Messor encontrados en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metros. Se encontraban muy activas a causa de la lluvia caída el día anterior.

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML