Clasificación
Dentro de Natusfera

Todos los nombres

  • Nombres Científicos
    • Cymbellales

Extras

Cambios taxonómicos »

Esquemas taxonómicos »

Hacer etiquetas taxonómicas de Flickr para este taxón »

Vínculo de invitación a Flickr »

Ficha de taxón en Wikipedia »

Explorador del árbol »

Buscar taxones descendientes »

Insertar un widget para este taxón en su sitio web »

Gomphonema_angustatum_kutz_rabMagnifier Gomphonema_truncatum_ehrMagnifier Cymbella_subhelvetica_krammerMagnifier 588-216_filteredMagnifier
Fotos de Creative Commons etiquetadas en Flickr "Cymbellales."
Invita a alguien con fotos de Natusfera » Ver todas las fotos etiquetadas Cymbellales en Flickr »

Observaciones recientes

Fotos / Sonidos

Gomphonema_truncatum_ehr

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 28, 2016

Descripción original

Diatomea amb valves ondulades, dilatades a l'extremitat anterior i al centre, lanceolades a la part posterior.
Estries fortes, radiants, alternant llargues i curtes a la part central. Rafe sinuós. Un estigma al lateral del àrea central.
Estries: 11 en 10 µm.

Localitzada a una mostra del periliton de un torrent de muntanya, a 1217 metres d’altitud i aigua amb pH = 6.9, conductivitat 425 µS/cm, temperatura 4ºC.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 28, 2016

Descripción original

Cymbella subhelvetica nov. spec. Krammer 2002

Cymbella que pertany al grup C. helvetica, establert per Krammer .(KRAMMER, Diatoms of Europe, vol. 3, Cymbella. ARG Gantner Verlag, 2002).

Morfometria de l’exemplar fotografiat: longitud = 46 micres; amplada = 10 micres, proporció longitud/amplada = 4.6.

Valves dorsiventrals, marge dorsal fortament arquejat i marge ventral recte, amb el centre lleugerament inflat. Àpex no allargats, arrodonits, àrea axial moderadamente estreta, poc curvada seguint el sentit de curvatura dorsal, àrea central mal definida.
Rafe situat en la línea central de la valva, que es desvia dorsalment a prop dels extrems distals i esdevé filiforme als dos extrems. A la part ventral del àrea central es troben entre cinc i set estigmes ben definits.
Les estries transversals, són radiants i a prop dels extrems distals esdevenen lleugerament convergents. El nombre de estries és de 10 en 10 µm a la part dorsal i de 13 en 10 µm a la part ventral. Aquestes estries són puntuades ( o lineolades ), en nombre de 24 punts en 10 µm.

Localitzada al periliton de un torrent de muntanya, a 1217 metres d'altitud i aigua amb pH = 6.9, conductivitat 425 µS/cm, temperatura 4ºC.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Gomphonema intricatum var. lunata Germain

Lloc de mostreig : Torrent de Clariana, Contrast (Barcelona) epilithon.
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1,236 mS / cm.

Els dos exemplars fotografiats mesuren 50 x 7 µm.
Valves amb contorn lanceolat i àpex arrodonits.
Area longitudinal ampla, àrea central rectangular en sentit transversal, amb un estigma lateral.
Rafe prim, lleugerament sinuós; estries curtes, a penes radiants, més juntes als extrems, 9-11 estries en 10 µm, sense definició clara de puntuacions.
Germain, H. 1981. FLORE DES DIATOMÉES. Ed. Boubée.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella excisa Kütz.
Lloc de mostreig: Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.

Els dos exemplars fotografiats miden 20 x 7.5 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex.
Àrea longitudinal lleugerement dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura distal gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls arrodonits.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 10 estries en 10µm.. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 30 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella parva (Smith) Kirchner

Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.
Epiliton

Classificada amb certes reserves, ja que amb característiques semblants Krammer diferencia espècies pròximes.

Els dos exemplars fotografiats miden 40 x 10 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex, amb un bombament al centre .
Àrea longitudinal lleugerment dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls dirigits ventralment.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 9 estries en 10µm, excepte a les extremitats, on arriba a 14 en 10 µm. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 28 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Septiembre 20, 2016

Descripción original

Els dos exemplars fotografiats miden 70 x 12 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral amb lleugera concavitat, i un bombament al centre, àpex arrodonits.
Àrea longitudinal dilatada al centre, formant un àrea central desigual, sense cap estigma.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls dirigits ventralment.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 9 estries en 10µm, excepte a la part ventral de les extremitats, on arriba a 12 en 10 µm. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 21 en 10 µm.
Descripció:
Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Gomphonema_angustatum_kutz_rab

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea Naviculàcea, epífita, amb dimensions de 28 x 6 µm, 10 estries en 10µm, a la zona central i 14 estries a les extremitats. Les puntuacions de les estries no són visibles en M.O.
Un estigma al àrea central, que és unilateral per l'absència de l'estria oposada lateralment al estigma.

Descripció:
Germain. FLORE DES DIATOMÉES. Boubée, 1981. Pag. 306.
Hustedt. BACILLARIOPHYTA, Die Süsswasser-Flora Mitteleuropas. 1930. Pag. 373.

Fotos / Sonidos

Gomphonema_longiceps_ehr_578_1

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea naviculàcia, epifita, amb unes dimensions de 48 x 8 µm, estries puntuades transversals en nombre de 10 en 10 µm i un estigma al lateral del àrea central.
Descripció:
Reichardt, E. 2015. The identity of Gomphonema clavatum Ehr. and typification of five species of the genus Gomphonema described by C. G. Ehenberg. Diatom Research, Vol. 30, Issue 1-2, March-June 2015, pag. 141-149.

Ver todas las observaciones

Descripción de Wikipedia

Cymbellales es un orden de diatomeas en la clase Bacillariophyceae.

No hay un rango de datos disponible