4
taxones
4 algas pardas y parientes

Fotos / Sonidos

Diploneis_oblongella_nageli_cleve-euler_2

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea biràfida, oval-lanceolada, amb dimensions: 24 x 7 µm, 18 estries transversals, radiants, puntuades, les puntuacions de les estries es poden evidenciar amb il·luminació obliqua accentuada; 28 punts en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea bentònica, linear-lanceolada, amb dimensions de 200 x 6 µm, 12 fíbules en 10 µm, les dues centrals més separades que la resta, estries transversals en nombre de 30 en 10 µm.
Descripció:
Germain, H. 1981. FLORE DES DIATOMÉES, Boubée, Paris.

Fotos / Sonidos

Gomphonema_angustatum_kutz_rab

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea Naviculàcea, epífita, amb dimensions de 28 x 6 µm, 10 estries en 10µm, a la zona central i 14 estries a les extremitats. Les puntuacions de les estries no són visibles en M.O.
Un estigma al àrea central, que és unilateral per l'absència de l'estria oposada lateralment al estigma.

Descripció:
Germain. FLORE DES DIATOMÉES. Boubée, 1981. Pag. 306.
Hustedt. BACILLARIOPHYTA, Die Süsswasser-Flora Mitteleuropas. 1930. Pag. 373.

Fotos / Sonidos

Gomphonema_longiceps_ehr_578_1

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea naviculàcia, epifita, amb unes dimensions de 48 x 8 µm, estries puntuades transversals en nombre de 10 en 10 µm i un estigma al lateral del àrea central.
Descripció:
Reichardt, E. 2015. The identity of Gomphonema clavatum Ehr. and typification of five species of the genus Gomphonema described by C. G. Ehenberg. Diatom Research, Vol. 30, Issue 1-2, March-June 2015, pag. 141-149.