16
taxones
1 planta
15 aves
19
observaciones

Fotos / Sonidos

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:40 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:40 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:40 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:54 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131055

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:55 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131057

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:57 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131057_01

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:57 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131058

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:58 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131059

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 10:59 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131100_01

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:00 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131101_01

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:01 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131101

Qué

Garceta común Egretta garzetta

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:01 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131103

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:03 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131103_02

Qué

Ardea alba

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:03 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131104

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:04 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131104_01

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:04 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131108

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:07 AM YEKT

Fotos / Sonidos

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:07 AM YEKT
Plants

Fotos / Sonidos

Ecuasal201810131143_02

Observador

jaume-piera

Fecha

Octubre 13, 2018 11:43 AM YEKT