7
taxones
3 insectos
1 anfibio
2 reptiles
1 ave
1
vida primera lista

Fotos / Sonidos

Fecha

Junio 26, 2019

Fotos / Sonidos

Fecha

Junio 26, 2019

Fotos / Sonidos

20190626_parcsolidaritat2_motacilla_alba

Fecha

Junio 26, 2019

Descripción original

Menjant individus d'Orthetrum cancellatum acabats d'emergir.

Fotos / Sonidos

Fecha

Junio 26, 2019

Descripción original

Molts individus tenerals acabats de néixer, potser amb el desenvolupament accelerat per la baixada de nivell de la bassa per l'operació de neteja.

Fotos / Sonidos

20190626_parcsolidaritat7_crocothemis_erythraea_mas

Fecha

Junio 26, 2019

Fotos / Sonidos

20190626_parcsolidaritat9_mauremys_leprosa

Fecha

Junio 26, 2019

Fotos / Sonidos

20190626_parcsolidaritat8_pelophylax_perezi

Fecha

Junio 26, 2019