10
taxones
2 hongos
1 otro animal
2 insectos
1 protozoario
3 plantas

Fotos / Sonidos

Bacillus_rossius%c2%bf-20181222_100558

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 10:05 AM CET

Descripción original

Cat: Cavall de faves trobat al camí.

Esp: Insecto palo encontrado en el camino.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 10:20 AM CET

Descripción original

Vora del camí, entre fullaraca.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 10:26 AM CET

Descripción original

Petita hepàtica, d'un color ver clar que forma petits grupets amb aspecte d'escarola. Sobre un talús a la vora del camí.

Hepática con aspecto de pequeña escarola. Talud del camino.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 10:37 AM CET

Descripción original

Cat: Crisàlide.
Esp: Crisálida.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 10:45 AM CET

Descripción original

Tortula inermis??? Barbula unguiculata???

Vora de camí rural/Camino rural.

Tortula inermis: És comú en sòls descoberts i alterats del sud d'Europa. En sec presenta un aspecte recaragolat.

Barbula unguiculata: També en ambients ruderals, vores de camins. Filidis doblegats per la meitat i recaragolats en espiral alrededor del caulidi.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 11:25 AM CET

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 11:33 AM CET

Descripción original

Damunt un tronc petit en descomposició i una fulla de roure. S'observa una substància llefiscosa damunt la qual s'extèn el mixomicet.

Encima de un pequeño tronco y una hoja de roble. Sobre una substancia gelatinosa.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 12:00 PM CET

Descripción original

En un talús de camí, vàries zones amb aquestes boletes verdes o marronoses, toves, de mida petita (4-7 mm diàmetre), zona amb molsa, més abundants en una escletxa del terreny.

En el talud de un camino. Bolitas verdes u ocres y blandas de 4-7mm de diámetro, más abundantes en oquedad del terreno, rodeadas de musgo.

Fotos / Sonidos

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 12:18 PM CET

Descripción original

Mucor sp???

Sobre merda, probablement de ca.

Sobre caca, probablemente de perro.

Fotos / Sonidos

20181222_151847

Observador

pipiripip

Fecha

Diciembre 22, 2018 03:18 PM CET

Descripción original

6cm long.