12
taxones
1 ave
8 hongos
3 plantas

Fotos / Sonidos

20191116_133249

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Líquen del gènere Cladonia vist a Anglès.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Peus de rata (Ramaria sp.) trobat a Anglès.

-Seta del género Ramaria encontrada en Anglès.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Bolet que no conec trobat a Anglès.

-Seta que no conozco encontrada en Anglès.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

D

Qué

Azor Común Accipiter gentilis

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar mort d'astor comú (Accipiter gentilis) trobat a Anglès. Possiblement va morir electrocutat...

-Ejemplar muerto de azor común (Accipiter gentilis) encontrado en Anglès. Posiblemente murió electrocutado...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Fins a 7 plantes Leucanthemum vulgare vistes a Anglès.

-Hasta 7 plantas Leucanthemum vulgare vistas en Anglès.

Fotos / Sonidos

2

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Planta del gènere Centaurea vista a Anglès.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

1

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Diria que és una paloma (Macrolepiota procera) vista a Anglès.

-Diría que es un apagador o parasol (Macrolepiota procera) visto en Anglès.

Fotos / Sonidos

2

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Sembla ser un bolet de l'espècie Coprinus picaceus vist a Anglès.

-Parece ser una seta de la especie Coprinus picaceus vista en Anglès.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Diria que es tracta del bolet Cortinarius mucosus, trobat a Anglès.

-Diría que se trata de la seta Cortinarius mucosus encontrada en Anglès.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Semblen ser pinetells de calceta (Suillus luteus) trobats a Anglès.

-Parecen ser boletos anillados o babosillos (Suillus luteus) encontrados en Anglès.

Fungi

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Bolet que no conec trobat a Anglès.

-Seta que no conozco encontrada en Anglès.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

3

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2019

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Planta del gènere Hieracium vista a Anglès.

Etiquetas