19
taxones
2 arácnidos
15 insectos
1 anfibio
1 planta

Fotos / Sonidos

Lol

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Una bruna de prat que es movia per les flors.

-Una Maniola jurtina que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Gtgt

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Gripau corredor que creuava una carretera.

-Sapo corredor que cruzaba una carretera.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Mnmn

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Aranya que creuava la carretera.

-Araña que cruzaba la carretera.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Fr

Qué

Colias croceus Colias crocea

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Safranera de l'alfals que s'alimentava a les flors.

-Una Colias croceus que se alimentaba en las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Qué

Betonica officinalis Stachys officinalis

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Diria que és Betonica officinalis però no ho tinc clar.

-Diría que es Betonica officinalis pero no lo tengo claro.

Fotos / Sonidos

Anisoplia_sp._(serra_de_coguls_-_vilob%c3%ad_d'onyar)_(12_juny_2020)_(4)

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Semblen ser dos Anisoplia vistos a Vilobí d'Onyar.

-Parecen ser dos Anisoplia que se movían por Vilobí d'Onyar.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Df

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Un Omophlus que es movia pel terra.

-Un Omophlus que se movía por el suelo.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

J

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Un Stenopterus rufus que es movia per les flors.

-Un Stenopterus rufus que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Gt

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Sembla ser un Bombus pascuorum
que es movia per les flors.

-Parece ser un Bombus pascuorum
que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Rere

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Abella que es movia per les flors.

-Abeja que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Grgr

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Un Mylabris quadripunctata que es movia per les flors.

-Un Mylabris quadripunctata que se movía por las flores.

Fotos / Sonidos

Cd

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna que reposava a la paret. Podria ser Psyche casta?

-Mariposa nocturna que reposaba en la pared. ¿Podría ser Psyche casta?

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Tr

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna que reposava a la paret.

-Mariposa nocturna que reposaba en la pared.

Fotos / Sonidos

D

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Escarabat que s'alimentava a les flors.

-Escarabajo que se alimentaba en las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Te

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Un Bombus terrestris que es movia per les flors.

-Un Bombus terrestris que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Fdfd

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna que reposava a la paret.

-Mariposa nocturna que reposaba en la pared.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Sembla ser una Ammobates que es movia per les flors.

-Parece ser una Ammobates que se movía por las flores.

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Abella que es movia per les flors (mascle).

-Abeja que se movía por las flors (macho).

Etiquetas

Fotos / Sonidos

Dfhgadfh

Observador

sergicr

Fecha

Junio 12, 2020

Descripción original

-Una Thomisus onustus que es movia per les flors.

-Una Thomisus onustus que se movía por las flores.

Etiquetas