Atriplex semilunaris Aellen

Descripció 1

Planta herbàcia perenne, d'entre 20 i 70 cm d'alçada i fins a 110 cm d'ample. Tiges decumbents o erectes, grogues, ramificades des de la base. Fulles alternes, ovalades i lanceolades, allargades amb forma de bressol a la base. Flors agrupades a les aixelles de les fulles superiors i en llargues inflorescències espiciformes terminals. Les bractèoles fructíferes d'aparença peltada, de forma entre rombe i deltoide, i dentades-espinoses.

Biologia 1

Adquireix la maduresa sexual probablement als pocs mesos de vida. Es reprodueix per llavors. Bastant resistent a la salinitat i a la sequera (planta amb metabolisme C-4). Necessita llocs il·luminats, generalment càlids i amb sòls argilencs o sorrencs. Halòfit facultatiu, però no obligat.

Hàbitat 1

Franja litoral halòfila, sorrals costaners, terrenys de cultiu i zones verdes d'origen antròpic. Principalment en terrenys costaners ruderalitzats més o menys salins: marges de carreteres, solars sense edificar, llocs argilencs remoguts i escombreres. Terres de labor abandonades i jardins. També en hàbitats més naturals, com la part superior de platges.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Flora 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa