Cylindropuntia spp. ((Engelm.) F.M.Knuth)

Cylindropuntia_sp_01 Cylindropuntia_sp_02 Cylindropuntia_sp_03 Cylindropuntia_sp_04

Descripció 1

Arbustos suculents, de vegades arborescents, forts, molt ramificats des de la base, branques ascendents i umbel·liformes. Artells cilíndrics glabres verd grisencs, amb costelles o tubercles longitudinals o ovals prominents. Arèoles amb espines fores de nombre variable. Flores ceroses, en forma de copa, que poden ser vermelles, magentes, verdes-groguenques o grogues o, de vegades, blanques. Fruits gairebé esfèrics, de vegades cilíndrics o en forma de disc, carnosos o secs.

Biologia 1

Tenen metabolisme CAM i reproducció sexual i vegetativa (les pales tenen la capacitat d'arrelar).

Hàbitat 1

A Espanya presenta diverses espècies: C. imbricata, C. rosea, C. spinosior, C. tunicata. Distribuïdes en zones àrides, matolls degradats, camps abandonats i erms propers a la mar. Molt resistents a la sequera i a les gelades, però necessiten sòls ben drenats i exposicions a ple sol.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Flora 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa