Fallopia baldschuanica (Regel) Holub

Vinya del Tibet, vinya verge del Tibet
Fallopia_baldschuanica_01 Fallopia_baldschuanica_02

Descripció 1

Liana llenyosa, de fins a 4 m, amb les rames glanduloses. Fulles simples, lleugerament cordades a la base, marge de dentat a crenulat, 2,5-10x1,5-6 cm. Inflorescències en panícules denses, axil·lars o terminals, amb fascicles de més de 5 flors. Bràctees florals poc conspícues, marró-vermelloses, d'uns 2 mm. Flors nombroses, petites, periant de 4 a 7 mm, blanc o rosat, tèpals externs amplament alats.

Biologia 1

Floreix de maig a octubre. Es reprodueix tant per llavor com asexualment mitjançant capficades naturals i rizomes. Resisteix molt bé els freds intensos. Necessita humitat, i per aquest motiu busca, en climes mediterranis, aquells sòls amb règim hídric més favorable.

Hàbitat 1

Generalment envaeix ambients més o menys ruderalitzats, com ara cunetes i ribes de camins, murs i ruïnes, etc. encara que també pot instal·lar-se en zones ripàries naturals. Al nostre país apareix de forma dispersa per punts més o menys aïllats, sobretot de la meitat nord, on posa de manifest un caràcter invasor incipient.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Flora 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa