Ipomoea indica (Burn)

Campanera morada, campaneta
Ipomoea_indica_01 Ipomoea_indica_02

Descripció 1

Planta perenne lianoide. Tiges volubles. Fulles alternes, peciolades, de fins a 20 cm, amb tres lòbuls ben patents, amb forma de cor o de fletxa, amb els lòbuls basals lleugerament separats i variables, de forma arrodonida o aguda. Flors grans infundibuliformes (amb els pètals soldats al llarg), agrupades de tres en tres, vistoses, de fins a 9 cm de diàmetre, corol·la color rosa, violeta o blanca. El fruit en càpsula amb 4 llavors.

Biologia 1

Es reprodueix principalment per fragments de les tiges amb capacitat d'arrelar als nodes, ja que les llavors no són viables.

Hàbitat 1

Bardisses i herbassars ruderalitzats propers a la costa. Terrenys de conreu i zones verdes d'origen antròpic. Zones urbanitzades. Matolls de mitjanies. Ambients riparis d'interior (rierols).

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Flora 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa