Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer, 1934) Nickle, 1970

Nematode de la fusta del pi
Bursaphelenchus_xylophilus_01 Bursaphelenchus_xylophilus_02

Descripció 1

Nematode xilòfag que no pot ser determinat a simple vista i, en conseqüència, són necessàries tècniques moleculars. Femella: regió cefàlica elevada, amb 6 llavis sortints; a la base de l'estilet hi ha nòduls o petites infladures; el lòbul de les glàndules esofàgiques és estret, 3 o 4 vegades més llarg que l'amplària corporal. Mascle: espícula gran i molt arquejada; l'àpex és arrodonit; rostre agut i molt desenvolupat.

Biologia 1

Espècie xilòfaga, que viu i s'alimenta a l'interior de la fusta de pins i d'altres coníferes. Quan un arbre està afectat (generalment pins), les acícules esdevenen groguenques i posteriorment es panseixen, sobretot a les branques del terç superior, encara que posteriorment s'estén a tot l'arbre. L'insecte vector és un escarabat del gènere Monochamus.

Hàbitat 1

Se li troba tant en boscos naturals, com ara en repoblacions, generalment de pins, i d'altres espècies de coníferes.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Invertebrats no artròpodes 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_invertebrados_na.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa