Corbicula fluminea (Muller, 1774)

Cloïssa asiàtica
Corbicula_fluminea_01 Corbicula_fluminea_02

Descripció 1

Cloïssa petita, generalment de 25 mm, però que pot arribar fins als 4 o 5 cm de llarg, amb la petxina sòlida, robusta, de contorn triangular o rodó, amb aspecte de cistell (“inflada”) i umbons prominents. Escultura molt marcada, amb costelles regulars i concèntriques característiques, amb entre 7 i 14 per cm. Closca brillant, de color marró groguenc (de vegades groc) o verdós, i ocasionalment negrenc, gairebé negre.

Biologia 1

Reproducció sexual, ja que són hermafrodites i capaços de autofecundar-se (generen fins a 10.000 larves al llarg de la seva vida). Larves nascudes als 4 o 5 dies des de la incubació, les quals es fixen després al substrat i fins que maduren als 3-6 mesos. Dues reproduccions anuals en condicions favorables. Espècie filtradora.

Hàbitat 1

Pot localitzar-se en llacs i cursos d'aigua de qualsevol grandària, amb aigües clares i oxigenades, que tinguin fons de sorra, llim, graves, etc. (substrats fins, gruixuts, argilencs, etc.), i també apareix en canals de reg i de drenatge. No es fixen a substrats durs.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Invertebrats no artròpodes 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_invertebrados_na.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa