Familia Ampullariidae J.E. Gray 1824

Caragol poma
Familia_ampullariidae_01 Familia_ampullariidae_02 Familia_ampullariidae_03

Descripció 1

Mol·luscs gasteròpodes d'aigua dolça, generalment de grans dimensions i de vida amfíbia; d'unes 120 espècies. Presenten una estructura anomenada ampul·la (engrossiment de l'aorta anterior), a la cavitat pericàrdica. Doble sistema de respiració (brànquia i pulmó). Tapa opercular còrnia que tanca l'obertura de la closca. Patrons de color molt variables, des de color or, marrons, etc., fins a albins. A Espanya, hi destaca especialment el gènere Pomacea (P. insularum, P. caniculata).

Biologia 1

Pomacea: activitat principalment nocturna, ja que roman submergit durant pràcticament tot el dia entre l'aigua i la vegetació. Molt poc actius a menys de 18oC. S'alimenta de tot tipus de plantes, incloses les plantes vasculars. La taxa de reproducció varia amb la disponibilitat d'aliments i amb la temperatura, però disposen d'una gran prolificitat, voracitat i resistència a condicions adverses.

Hàbitat 1

Pomacea: zones d'aigües dolces tranquil·les o estancades com ara els pantans, maresmes, llacs, rius o aiguamolls. Els camps d'arròs del delta de l'Ebre són un dels hàbitats òptims per al desenvolupament d'aquesta espècie.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Invertebrats no artròpodes 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_invertebrados_na.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa