Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923)

MolluscaMercierella
Ficopomatus_enigmaticus_01 Ficopomatus_enigmaticus_02

Descripció 1

Poliquet sèssil, de cos simètric, amb 1 o 2 mm de diàmetre i de fins a 3 cm de llarg. Construeix tubs calcaris blancs d'uns 2 mm de diàmetre i 2 cm de llarg. Els tubs estan lleugerament dilatats a l'extrem obert i presenta anells o brides conspícues, espaiades irregularment al llarg del túnel. Quan s'alimenta exhibeix una corona de 12-20 plomes branquials ramificades de color gris, verd o marró.

Biologia 1

Forma extenses colònies, tant en substrats naturals com en artificials, i pot formar, fins i tot, esculls calcaris. Particularment característic en ambients de 35 a 10 ppm de salinitat. Excepcionalment també pot aparèixer en aigües dolces.

Hàbitat 1

Habita rius, llacs i llacunes, generalment amb un poc de salinitat.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Invertebrats no artròpodes 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_invertebrados_na.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa