Acrothamnion preissii (Sonder) Wollaston

Descripció 1

Alga de color vermell rosat, molt ramificada, que té una llargària d'entre 0,5 i 1,5 cm. Presenta tiges filamentoses erectes que es fixen al substrat o a altres algues mitjançant rizoides. Els densos mantells que forma són ben característics, que imiten el cotó i arriben a 1 cm d'espessor. Les cèl·lules centrals són cilíndriques, no corticades. Les branques principals mesuren entre 150 i 300 μm de llarg i entre 40 i 60 μm d'ample.

Biologia 1

Es propaga tant de forma sexual com vegetativa. La sedimentació també afavoreix la presència i l'abundància d'A. preissii.

Hàbitat 1

Aquesta espècie ocupa un rang batimètric ampli que pot variar des dels pocs metres des de la superfície fins als prop de 40 m de profunditat. Aquesta és una espècie perenne que pot colonitzar diversos tipus de comunitats, com ara prades de Posidonia oceanica, fons de maërl i parets verticals poc il·luminades.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Algues 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_algas.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa