Codium fragile ((Suringar) Hariot, 1889)

Codium_fragile_01 Codium_fragile_02

Descripció 1

Alga gran, perenne, de coloració verda fosc, amb frondes erectes d'uns 15-20 cm alçada, amb branques cilíndriques abundants, distribuïdes en forma dicotòmica o fastigiada. La superfície és vellosa. Es fixen al substrat mitjançant un disc basal esponjós ample. Les branques cilíndriques tenen un diàmetre d'entre 0,3 i 1 cm. Al tacte és una alga tova i esponjosa.

Biologia 1

Encara que es reprodueix sexualment, disposa de propagació vegetativa i reproducció partenogenètica. Període reproductiu a l'estiu/hivern, amb un màxim a la tardor. Els anys amb temperatures càlides n'afavoreixen la reproducció.

Hàbitat 1

Substrats rocosos, tolles, sorra i fang de la zona intermareal, i poden arribar fins als 20 m al sublitoral. Creix fàcilment en ambients semiexposats o exposats als corrents, la qual cosa denota la gran adaptació i el gran poder d'expansió de l'alga gràcies a l'onatge, el qual n'afavoreix la fragmentació i la dispersió vegetativa.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Algues 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_algas.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa