Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss 1967

Descripció 1

Magroalga marró vermellosa, de vegades verdosa per descoloriment. És una alga cartilaginosa, cilíndrica, de fins a 50 cm de llargària. Està ramificada toscament (de forma profusa o escassa), amb les branques gruixudes i constretes a la base d'inserció dels eixos.

Biologia 1

Reproducció generalment asexual. Resisteix la dessecació, l'enterrament, el pasturatge, i sobreviu tant en ambients amb concentracions de nutrients i llum elevades com en ambients amb poca llum i nutrients escassos. Viu en un rang de temperatura i salinitat ben ampli. Viu solta sobre el substrat.

Hàbitat 1

Localitats protegides i estuaris, on viu solta sobre fang i sorra. Es desenvolupa bé en llacunes succintes tèrboles i estuaris.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Algues 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_algas.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa