Armadillidium vulgare Latreille, 1804

Porquet de Sant Antoni
Armadillidium_vulgare_01 Armadillidium_vulgare_02 Armadillidium_vulgare_03

Descripció 1

Isòpode gran (fins a 18 mm de llargària). De forma ovalada, moderadament aplanada per la part dorsal, amb el cos el doble de llarg que d'ample. Coloració gris fosc no brillant (gris pissarra), i de vegades pot presentar pigmentacions marrons o vermelloses. Part posterior àmplia que no es projecta per sobre del cap. Dos parells d'antenes (un gairebé inapreciable), tòrax amb 7 segments visibles, i set parells de potes.

Biologia 1

Té un cicle de vida d'aproximadament 3 anys. Si les condicions bioclimàtiques són bones, poden tenir dues generacions a l'any. Arriben fins a un màxim reproductiu a la primavera i a un segon, menys rellevant, durant la tardor. Espècie omnívora de grans dimensions. S'alimenta principalment de matèria vegetal en descomposició.

Hàbitat 1

Arenals costaners, terrenys de cultius i zones verdes d'origen antròpic, zones de matoll xerofític del pis basal, matolls d'ambients muntanyencs i de cim, pinedes, boscos muntanyencs humits, pasturatges i herbassars d'ambients alterats, medis subterranis i, fins i tot, zones urbanitzades. En laurisilva ocupa sobretot les zones obertes amb més llum, amb menor densitat en zones més interiors del bosc.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Crustacis 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_crustaceos.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa