Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)

Gamba assassina
Dikerogammarus_villosus_01

Descripció 1

Amfípode d'aigua dolça de fins a 30 mm de llargària. Cos arquejat, comprimit lateralment i semitransparent. Dos parells d'antenes. Coloració variable, amb ratlles, taques o bandes uniformes. Mandíbules grans i poderoses. Bolets llargs i densos al flagel, però no sobre altres parts de l'antena II. Tubercles dorsals als segments I i II de l'urosoma, amb 3-5 espines.

Biologia 1

Depredador omnívor que es pot alimentar de molts macroinvertebrats i, fins i tot, d'altres espècies de la família Gammbaridae. Fecunditat elevada i gran tolerància ambiental.

Hàbitat 1

Roca litoral i altres substrats durs, sediments litorals, roca infralitoral i altres substrats durs, sediments sublitorals, comunitats del límit superior de plenamar en platges sorrenques, làmines d'aigua estancada naturals, làmines d'aigua corrent de rius i rierols.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Crustacis 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_crustaceos.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa