Dyspanopeus sayi (S. I. Smith, 1869)

Dyspanopeus_sayi_01 Dyspanopeus_sayi_02

Descripció 1

Cranc petit de no més de 2 cm d'amplària de closca, molt convex i hexagonal, més ample que llarg. La superfície està granulada finament, amb una lleugera capa de pel, principalment al front i als laterals. Color de verd oliva a marró. Puntes de les ungles negres. Pinces grans i gruixudes, asimètriques, l'esquerra és més estreta que la dreta. Dimorfisme sexual marcat (els mascles més grans).

Biologia 1

D'hàbits nocturns i crepusculars, s'alimenta preferentment de mol·luscs bivalves. Còpula després de la muda. Fresa hores o dies després de la còpula; els ous són portats per la femella fins la desclosa (10-16 dies). Els crancs joves desclouen com larves zoea, i passen per diversos estats abans de convertir-se en juvenils.

Hàbitat 1

Espècie eurihalina i euriterma que viu preferentment en fons fangosos, i és molt tolerant als canvis de temperatura i de salinitat, ja que pot colonitzar amb facilitat zones costaneres poc profundes, com ara estuaris.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB), MAPAMA

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Crustacis 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_crustaceos.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa