Australoheros facetus (Jenyns, 1842)

Australoheros_facetus_01 Australoheros_facetus_02

Descripció 1

Peix de grandària mitjana (uns 18 cm de llargària). Cos robust, d'aspecte arrodonit, de perfil alt, comprimit lateralment i relativament curt. Peduncle caudal curt i aleta caudal ampla a la base, amb el perfil gairebé recte. Entre 26 i 28 escates a la línia longitudinal. Coloració variable, generalment amb el fons groguenc, verd oliva, grisenc, marró vermellós, amb 6 o 7 barres verticals obscures al cos.

Biologia 1

És una espècie molt territorial en època de reproducció, quan dipositen els ous sobre pedres o fusta. Tant el pare com la mare s'encarreguen de la cura de la posta. Espècie oportunista de alimentació omnívora.

Hàbitat 1

Habita trams d'aigües tranquil·les, lentes o estancades, tolles incloses, amb vegetació subaquàtica abundant. Tolera les baixes temperatures de les aigües a l'hivern i la contaminació de l'aigua.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Peixos 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_peces.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa