Dysdera crocata C. L. Koch, 1838

Aranya caçadora vermella
Dysdera_crocata_01 Dysdera_crocata_02

Descripció 1

Aranya mitjana (entre 10 i 15 mm en mascles, 15 i 30 mm en femelles). 6 ulls agrupats en un semicercle estret. Quelícers molt grans en relació a la grandària, sempre visibles, ullals terminals gairebé tan llargs com aquests. Cefalotòrax i abdomen gairebé de la mateixa grandària, brillants. Potes primes, cada tars amb dues arpes i pèls. Potes, cefalotòrax i quelícers de color vermell fosc/marró ataronjat.

Biologia 1

Espècie epigea, nocturna, predadora especialista de isòpodes. Viu en llocs humits, com ara sota pedres o troncs. Pot superar els dos anys de vida. Arriben a la maduresa sexual en un any i la femella pot dipositar uns 60/70 ous.

Hàbitat 1

Invasora en Canàries, en molts ambients: terrenys de cultius i zones verdes, matolls costaners no molt halòfils, matolls xerofítics del pis basal, matolls de mitjanies i muntanyencs, pinedes, boscos muntanyencs secs i humits, boscos de Juniperus spp., mirambell arbori xerofític, bruguerars i faial-bruguerars arbustius, pasturatges i herbassars d'ambients alterats i zones urbanitzades.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Artròpodes no crustacis 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_artropodos_nc.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa