Lasius neglectus (Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990)

Formiga invasora de jardins
Lasius_neglectus_01 Lasius_neglectus_02

Descripció 1

Les obreres mesuren entre 2,5 i 3 mm, les reines entre 5,5 i 6 mm i els mascles, 2,5 mm. Mandíbules de 7 dents, el primer segment de l'antena no té pèls; en general, les potes també en manquen. Color groc-marró, tòrax una mica més pàl·lid. Més d'una reina funcional al formiguer (supercolònies).

Biologia 1

Les reines s'aparellen sota terra i són incapaces de volar i, per aquesta raó, la seva dispersió és limitada. No construeix formiguers elaborats i s'instal·la generalment sota pedres planes, sota la fullaraca o, en el cas d'entorns urbans, dins de dispositius elèctrics.

Hàbitat 1

Preferentment en zones urbanitzades i semiurbanes amb presència d'arbres, als quals hi hagi pugons a partir dels puguin adquirir-ne l'aliment. Aquesta formiga està vinculada amb hàbitats alterats. Pot trobar-se en zones urbanes: carrers amb tràfic, boscos urbans, etc. o zones semiurbanes.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i Fitxes documentals de les EEI del RD 630/2013 (GEIB)

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Artròpodes no crustacis 1

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_artropodos_nc.aspx

Fuentes y Créditos

  1. (c) INVASORES - administrador, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Más Información

NatuSfera Mapa