Rattus norvegicus

81510_580_360 17386_580_360 72769_580_360 54361_580_360 76215_580_360

Summary 1

La rata, rata comuna, rata de claveguera, (Rattus norvegicus) és una de les espècies de rata més conegudes i esteses. Malgrat ser originària de la Xina, s'ha estès per la pràctica totalitat del món gràcies a la seva resistència i capacitat de reproducció. La rata negra és més gràcil, té la cua més llarga que el cos i el cap junts i les orelles doblegades endavant arriben a l'ull o el sobrepassen. Les dues espècies poden...

Fuentes y Créditos

  1. (c) Wikipedia, algunos derechos reservados (CC BY-SA), http://en.wikipedia.org/wiki/Rattus_norvegicus

Más Información