Ichthyosaura alpestris

55942_580_360 14219_580_360 52866_580_360 91489_580_360 65235_580_360