Discoglossus pictus

17198_580_360 32639_580_360 88353_580_360 16980_580_360 58722_580_360

Summary 1

La granota pintada, gripau pintat o tòtil granoter (Discoglossus pictus) és un amfibi d'uns 30 a 60 mm de llargada, amb la pupil·la arrodonida, el musell força punxegut, la pell amb berrugues petites, el disseny dorsal llis i el ventre generalment blanquinós. Es tracta d'una espècie introduïda a Catalunya i França, on la seva distribució és cada cop més àmplia.

Fuentes y Créditos

  1. (c) Wikipedia, algunos derechos reservados (CC BY-SA), http://en.wikipedia.org/wiki/Discoglossus_pictus

Más Información