Aedes albopictus (Skuse, 1894)

Mosquit tigre
Aedes_albopictus_01 Aedes_albopictus_02

Descripció 1

Mosquit de color fosc gairebé negre amb bandes de color blanc a les potes (palps i tarsos) i amb una ratlla blanca al dors que va des del cap fins al tòrax. La seva grandària oscil·la entre els 2 i els 10 mm, encara que la mida més freqüent es troba entre els 6 i els 7 mm.

Biologia 1

El cicle de vida presenta dues etapes: fase aquàtica (fases d'ou, de larva i de pupa), i fase aèria adulta. Les femelles posen els ous (150 i 250 per posta) en zones entollades. Les larves es transformen en pupes passats entre 5 i 10 dies, i aquestes en adults als 2 dies. En fase aquàtica s'alimenten de matèria orgànica suspesa a l'aigua. L'adult ingereix nèctar, però la femella consumeix sang per a la producció dels ous. Piquen de dia, unes 30 o 48 picades/hora, a una gran varietat de vertebrats.

Hàbitat 1

Al nostre entorn és un mosquit principalment urbà que aprofita sistemàticament punts d'aigua d'origen humà per a la seva reproducció. Les larves es desenvolupen en llocs on hi hagi petites quantitats d'aigua, fonamentalment si n'hi ha ombra: plats de tests, floreres, galledes, etc

Fuentes 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, Projecte invasIBER..

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Artròpodes no crustacis 1

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_artropodos_nc.aspx

Fuentes y Créditos

  1. Adaptado por INVASORES - administrador de un trabajo de (c) cartotragsatec, algunos derechos reservados (CC BY), http://natusfera.gbif.es/guide_taxa/187

Más Información

NatuSfera Mapa