Ammotragus lervia (Pallas, 1777)

Arruí
Ammotragus_lervia_01_compr Ammotragus_lervia_02_compr

Descrición 1

Aseméllase a unha cabra robusta, con face alongada e as extremidades relativamente curtas e macizas, cunha cola relativamente longa. O seu trazo máis distintivo é a longa melena que esténdese desde a gorxa ata o peito. A partir dela, bifúrcase e continúa polas patas dianteiras. Pode vivir ata 20 anos en catividade.

Bioloxía 1

Especie polixínica e non territorial, de hábitos gregarios, en grupos de ata 11 exemplares e áreas de pasto de ata 3,300 ha. Acada a madurez sexual entre os 9 (femias) e 14 meses (machos). Celo de setembro a novembro e xestación cun medio de 1,2 crías/parto, aos 5,5 meses. Destete aos 8 meses. Herbívoro estrito que se alimenta de todo tipo de especies, tanto leñosas coma herbáceas, en función da dispoñibilidade e evolución da palatabilidade.

Hábitat 1

Seleccionan o hábitat en función da estación: en primavera, zonas máis abertas e escarpadas, en verán zonas boscosas e en outono e inverno zonas de pasto. Especie competidora potencial polo alimento do cervo común (Cervus elaphus), o gamo (Dama dama), o muflón (Ovis musimon) e a cabra montesa (Capra pyrenaica).

Fontes 1

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras - Mamíferos 1

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_mamiferos.aspx

Fuentes y Créditos

  1. Adaptado por INVASORES - administrador de un trabajo de (c) cartotragsatec, algunos derechos reservados (CC BY), http://natusfera.gbif.es/guide_taxa/42

Más Información

NatuSfera Mapa