Asparagopsis taxiformis ((Delile)Trevisan de Saint-León, 1845)

Asparagopsis_taxiformis_01 Asparagopsis_taxiformis_02

Descripció 1

Macroalga vermellosa amb una estructura vertical en ploma, formada per un sol eix de fins a 9 cm, del qual se'n deriva a la part superior una important densitat de branques disposades en totes direccions i ramificades alhora. Exemplars fixats al substrat per estolons cilíndrics d'1,5 a 2 mm de diàmetre, bifurcats de manera irregular. Forma mantells extensos amb tonalitats grises i rosades al fons marí. Es distingeix de l'espècie Asparagopsis armata per tenir estolons amb ganxos en forma d'arpó i per preferir aigües més fredes.

Biologia 1

Altes taxes de fecunditat, creixement i capacitat de dispersió. Reproducció sexual i asexual (fragmentació) amb una fase gametofítica (=Asparagopsis) i una fase esporofítica (=Falkenbergia), l'última epífita. La gametofítica es troba a la zona eulitoral inferior i, ocasionalment, en tolls de l'eulitoral mitjà. Cicles de vida curts, i els exemplars transportats aconsegueixen la maduresa sexual en poc temps. En fase sexual es produeix una gran quantitat de compostos halògens volàtils tòxics que suggereixen una activitat antifúngica/antimicrobiana.

Hàbitat 1

Espècie pròpia de les zones intermareals poc profundes, on s'estableix sobre substrats rocosos i/o sobre altres organismes, com ara la Posidònia oceanica o espècies del gènere Corallina. El seu rang de distribució es troba majorment entre la superfície i els 50 m de profunditat.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, Projecte invasIBER.

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Algues 1

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_algas.aspx

Fuentes y Créditos

  1. Adaptado por INVASORES - administrador de un trabajo de (c) cartotragsatec, algunos derechos reservados (CC BY), http://natusfera.gbif.es/guide_taxa/471

Más Información

NatuSfera Mapa