Dreissena bugensis Andrusov, 1897

Musclo quaga
Dreissena_bugensis_compr

Descripció 1

Mol·lusc bivalve d'aigua dolça i salobre que pot arribar fins als 40 mm de longitud i que presenta diferents morfologies (colors que varien entre el negre i el marró clar, o pot presentar bandes blanques i marrons). Costat ventral convex, en posar-lo d'aquest costat sol caure, a diferència del musclo zebra (D.polymorpha), que no ho fa pas. Esdevé gairebé impossible diferenciar les larves de les larves del musclo zebrat per la morfologia.

Biologia 1

Després de la fertilització, es desenvolupen larves microscòpiques durant uns dies, adquirint petxines diminutes. Durant 3 o 4 setmanes són transportades pels corrents, s'alimenten amb els seus cilis i busquen substrats adequats per assentar-s'hi. Mortalitat que pot arribar al 99% en aquesta etapa. Presenten predilecció pels substrats durs per assentar-s'hi, més que no pas sobre grava, sorra o llim.

Hàbitat 1

Rius, llacs i llacunes d'aigua dolça o bé de baixa salinitat (menys del 3%). S'han trobat a profunditats de 0 a 28 m.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, Global Invasive Species Database, U.S. Geological Survey.

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Invertebrats no artròpodes 1

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_invertebrados_na.aspx

Fuentes y Créditos

  1. Adaptado por INVASORES - administrador de un trabajo de (c) cartotragsatec, algunos derechos reservados (CC BY), http://natusfera.gbif.es/guide_taxa/22

Más Información

NatuSfera Mapa