Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

Fúndul
Fundulus_heteroclitus_01_compr Fundulus_heteroclitus_02

Descripció 1

Espècie petita que arriba a grandàries de 10 cm i màximes de 15 cm. Aleta dorsal d'entre 11 o 4 radis i anal amb 10 o 11. Boca súpera amb dents unicúspides. Entre 37 i 42 escames a la línia longitudinal màxima. Dimorfisme sexual molt palès: mascles de menor grandària que les femelles i amb bandes transversals gruixudes a tots dos costats; les femelles són de color gris amb algunes bandes verticals.

Biologia 1

Període reproductiu entre abril i juny. La femella diposita els ous sobre la vegetació submergida. Té una alta plasticitat reproductiva: adaptada fins i tot al fet que, a les zones intermareals, el desenvolupament dels ous es produeix dins i fora de l'aigua (quan baixa la marea aquests es mantenen en sec fins que no torna). Alimentació principalment zoòfaga i en part herbívora.

Hàbitat 1

Viu en aigües dolces, salobres o hiperhalines. Espècie molt gregària, formant de vegades densos cardúmens.

Fonts 1

Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, Atles i Llibre vermell dels peixos continentals.

Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores - Peixos 1

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_peces.aspx

Fuentes y Créditos

  1. Adaptado por INVASORES - administrador de un trabajo de (c) cartotragsatec, algunos derechos reservados (CC BY), http://natusfera.gbif.es/guide_taxa/122

Más Información

NatuSfera Mapa