Mamífers exòtics de Catalunya (EXOCAT)

Aquesta guia presenta els mamífers exòtics al territori català que s'han catalogat dins el projecte EXOCAT (CREAF). Aquest projecte té per objectiu homogeneïtzar la informació sobre aquest tipus d'espècies a Catalunya per facilitar la presa de decisions per a la seva gestió, control i ...más ↓

Editado por epladevall, algunos derechos reservados (CC BY-SA)

Photo Credits

  • 1. (c) David Bygott, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA)
  • 2. (c) inaturalist, algunos derechos reservados (CC BY-NC)
  • 3. (c) Biopix, algunos derechos reservados (CC BY-NC)
  • 4. (c) 岩崑, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA)
  • 5. (c) Simon J. Tonge, algunos derechos reservados (CC BY)
  • 6. (c) Valter Jacinto, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA)
  • 7. (c) Brendan Lally, algunos derechos reservados (CC BY)
  • 8. (c) Arthur Chapman, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA)

¿Es inapropiado, spam u ofensivo? Añadir una advertencia