Els protozous són organismes unicel·lulars eucariotes heteròtrofs. Moltes espècies de protozous viuen com a paràsits en animals o plantes. Alguns d'ells poden parasitar en l'ésser humà, constituint les protozoosis, com l'amebosi, la giardiosi o la toxoplasmosi. Els aliments i l'aigua poden ser vies de transmissió de protozous parasitaris.

protozoo - Photo (c) Proyecto Agua, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA) Esta es una lista de vida de protozoo (Reino Protozoa)
Logo-eee-15px
Descargar CSV Taxonómia CSV

¿Es inapropiado, spam u ofensivo? Añadir una advertencia