nom vulgar de l'espècie

Tipo de datos : text
Creado por : admin_cami admin_cami

Observaciones que especifican este campo

Observación Nom vulgar

Fotos / Sonidos

2

Observador

sergicr

Fecha

Enero 23, 2020

Descripción original

-Força Bombus terrestris vistos a Vilobí d'Onyar. S'alimentaven al romaní...

-Bastantes Bombus terrestris vistos en Vilobí d'Onyar. Se alimentaban en el romero...

Borinot / Abejorro.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 22, 2018

Descripción original

-Exemplars d'abella de la mel (Apis mellifera) vistos a Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metres. Es trobaven actives, alimentant-se de nèctar en una planta de romaní.

-Ejemplares de abeja europea (Apis mellifera) vistos en Santa Coloma de Farners, a una altitud de 138 metros. Se encontraban activas, alimentándose de néctar en una planta de romero.

Abella de la mel / Abeja europea.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Enero 19, 2020

Descripción original

-Diria que és una rata (Rattus norvegicus) jove vista a Santa Coloma de Farners. Era morta, segurament a causa de l'atac d'un gos...

-Diría que es una rata parda (Rattus norvegicus) joven vista en Santa Coloma de Farners. Estaba muerta, seguramente a causa del ataque de un perro...

Rata / Rata parda.

Fotos / Sonidos

A

Observador

sergicr

Fecha

Enero 16, 2020

Descripción original

-Exemplar de Bombus terrestris vist a Santa Coloma de Farners. Es movia lentament per la paret...

-Ejemplar de Bombus terrestris visto en Santa Coloma de Farners. Se movía lentamente por la pared...

Borinot / Abejorro.

Fotos / Sonidos

F

Observador

sergicr

Fecha

Enero 17, 2020

Descripción original

-Exemplar de Bombus terrestris vist a Vilobí d'Onyar. S'alimentava al romaní...

-Ejemplar de Bombus terrestris visto en Vilobí d'Onyar. Se alimentaba en el romero...

Borinot / Abejorro.

Fotos / Sonidos

E

Observador

sergicr

Fecha

Enero 17, 2020

Descripción original

-Abella de la mel (Apis mellifera) vista a Vilobí d'Onyar. S'alimentava al romaní...

-Abeja europea (Apis mellifera) vista en Vilobí d'Onyar. Se alimentaba en el romero...

Abella de la mel / Abeja europea.

Fotos / Sonidos

Ggggg

Observador

sergicr

Fecha

Enero 14, 2020

Descripción original

-Exemplar de Bombus terrestris vist a Santa Coloma de Farners. Es movia pel terra, dèbil...

-Ejemplar de Bombus terrestris visto en Santa Coloma de Farners. Se movía por el suelo, débil...

Borinot / Abejorro.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Enero 11, 2020

Descripción original

-Nimfa dorment (Nymphalis polychloros) vista a Vilobí d'Onyar. S'amagava en un racó fosc dins d'una casa en ruïnes...

-Olmera (Nymphalis polychloros) vista en Vilobí d'Onyar. Se escondía en un rincón oscuro dentro de una casa en ruinas...

Nimfa dorment / Olmera.

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Enero 10, 2020

Descripción original

-Exemplar de salamandra (Salamandra salamandra) vist a Vilobí d'Onyar. Creuava una pista forestal...

-Ejemplar de salamandra (Salamandra salamandra) visto en Vilobí d'Onyar. Cruzaba una pista forestal...

Salamandra.

Fotos / Sonidos

C

Observador

sergicr

Fecha

Enero 8, 2020

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat mort a Santa Coloma de Farners.

-Ejemplar de avispa asiática (Vespa velutina) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners.

Vespa asiàtica / Avispa asiática.

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Enero 5, 2020

Descripción original

-Mascle de margenera comuna (Lasiommata megera) vist a Santa Coloma de Farners. Prenia el sol a terra...

-Macho de saltacercas (Lasiommata megera) visto en Santa Coloma de Farners. Tomaba el sol en el suelo...

Margenera comuna / Saltacercas.

Fotos / Sonidos

5

Observador

sergicr

Fecha

Enero 4, 2020

Descripción original

-Sembla ser una cuca de llum de l'espècie Nyctophila reichii vista a Santa Coloma de Farners. S'alimentava d'un cargol...

-Parece ser una luciérnaga de la especie Nyctophila reichii vista en Santa Coloma de Farners. Se alimentaba de un caracol...

Cuca de llum / Luciérnaga.

Fotos / Sonidos

6

Observador

sergicr

Fecha

Enero 4, 2020

Descripción original

-Pit-roig (Erithacus rubecula) trobat mort a Santa Coloma de Farners.

-Petirrojo (Erithacus rubecula) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners.

Pit-roig / Petirrojo.

Fotos / Sonidos

3

Observador

sergicr

Fecha

Enero 4, 2020

Descripción original

-Tord comú vist a Santa Coloma de Farners. Es movia per l'heura...

-Zorzal común (Turdus philomelos) visto en Santa Coloma de Farners. Se movía por la hiedra...

Tord comú / Zorzal común.

Fotos / Sonidos

Jo

Observador

sergicr

Fecha

Enero 2, 2020

Descripción original

-Rossinyols trobats a Vilobí d'Onyar.

-Rebozuelos encontrados en Vilobí d'Onyar.

Rossinyol / Rebozuelo.

Fotos / Sonidos

Niu_de_vespa_asi%c3%a0tica_(vespa_velutina)_(osor)_(27_desembre_2019)_(3)

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 27, 2019

Lugar

Osor (Google, OSM)

Descripción original

-Niu de vespa asiàtica (Vespa velutina) vist a Osor. Era en uns avellaners, al poble.
..
-Nido de avispa asiática (Vespa velutina) visto en Osor. Estaba en unos avellanos, en el pueblo...

Vespa asiàtica / Avispa asiática.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 29, 2019

Descripción original

-Tres exemplars d'atalanta (Vanessa atalanta) vistos al cim del Talló.

-Tres ejemplares de Vanessa atalanta vistos en la cima del Talló.

Atalanta.

Fotos / Sonidos

M

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 25, 2019

Descripción original

-Diria que és una cuca de llum Nyctophila reichii vista a Santa Coloma de Farners. Es movia pel terra...

-Diría que es una luciérnaga Nyctophila reichii vista en Santa Coloma de Farners. Se movía por el suelo...

Cuca de llum / Luciérnaga.

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 25, 2019

Descripción original

-Exemplar de llagosta egípcia (Anacridium aegyptium) vist a Santa Coloma de Farners. Prenia el sol...

-Ejemplar de langosta egípcia (Anacridium aegyptium) visto en Santa Coloma de Farners. Tomaba el sol...

Llagosta egípcia / Langosta egípcia.

Fotos / Sonidos

Rere

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 25, 2019

Descripción original

-Exemplar de marieta de 7 punts (Coccinella septempunctata) vist a Santa Coloma de Farners. Es movia per una planta...

-Ejemplar de mariquita de 7 puntos (Coccinella septempunctata) visto en Santa Coloma de Farners. Se movía por una planta...

Marieta de set punts / Mariquita de siete puntos.

Fotos / Sonidos

Jh

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 18, 2019

Descripción original

-Vespa de la família Chrysididae vista a Santa Coloma de Farners. Reposava a la paret...

-Avispa de la família Chrysididae vista en Santa Coloma de Farners. Reposaba en la pared...

Avispa cuco.

Fotos / Sonidos

H

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 18, 2019

Descripción original

-Diverses plantes de revenissa blanca (Diplotaxis erucoides) vistes a Santa Coloma de Farners.

-Diversas plantas de jaramago (Diplotaxis erucoides) vistas en Santa Coloma de Farners.

Revenissa blanca / Jaramago.

Fotos / Sonidos

K

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 18, 2019

Descripción original

-Gripau corredor (Epidalea calamita) vist a Santa Coloma de Farners. Es refugiava en un tub de plàstic...

-Sapo corredor (Epidalea calamita) visto en Santa Coloma de Farners. Se refugiaba en un tubo de plástico...

Gripau corredor / Sapo corredor.

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 18, 2019

Descripción original

-Marieta de 22 punts (Psyllobora vigintiduopunctata) vista a Santa Coloma de Farners. Era quieta a la paret...

-Mariquita de 22 puntos (Psyllobora vigintiduopunctata) vista en Santa Coloma de Farners. Estaba quieta en la pared...

Marieta de 22 punts / Mariquita de 22 puntos.

Fotos / Sonidos

20191214_125930

Qué

Grulla común Grus grus

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 14, 2019

Descripción original

-Centenars de grues (Grus grus) vistes a la Laguna de Gallocanta. S'alimentaven als camps...

-Centenares de grullas (Grus grus) vistas en la Laguna de Gallocanta. Se alimentaban en los campos...

Grua europea / Grulla común.

Fotos / Sonidos

Screenshot_20191214-160707_gallery

Qué

Milano real Milvus milvus

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 14, 2019

Lugar

Candasnos (Google, OSM)

Descripción original

-Milà reial (Milvus milvus) vist a Candasnos.

-Milano real (Milvus milvus) visto en Candasnos.

Milà Reial / Milano real.

Fotos / Sonidos

Captura

Qué

Mirlo común Turdus merula

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 14, 2019

Lugar

Soria (Google, OSM)

Descripción original

-Merla (Turdus merula) vista a Soria. Reposava a tocar del Duero...

-Mirlo común (Turdus merula) visto en Soria. Reposaba a tocar del Duero...

Merla / Mirlo común.

Fotos / Sonidos

Capturaf

Qué

Garza real Ardea cinerea

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 14, 2019

Lugar

Soria (Google, OSM)

Descripción original

-Bernat pescaire (Ardea cinerea) vist a Soria. Passava volant sobre el Duero...

-Garza real (Ardea cinerea) vista en Soria. Pasaba volando sobre el Duero...

Bernat pescaire / Garza real.

Fotos / Sonidos

Jhhj

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 12, 2019

Lugar

Amer (Google, OSM)

Descripción original

-Diria que és un Clavariadelphus pistillaris vist a Amer.

-Diría que es un Clavariadelphus pistillaris visto en Amer.

Porra.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 12, 2019

Lugar

Amer (Google, OSM)

Descripción original

-Peus de rata trobats a Amer.

-Pie de rata encontrado en Amer.

Peus de rata / Pie de rata.
View more search options
Logo-eee-15px

Projects Using This Field

Grup 2 del col·legi el camí icon

Grup 2 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Grup 3 del col·legi el camí icon

Grup 3 del col·legi el camí

Grup 3 del col·legi el camí
Grup 4 del col·legi el camí icon

Grup 4 del col·legi el camí

Grup 4 del col·legi el camí
 
Grup 5 del col·legi el camí icon

Grup 5 del col·legi el camí

Grup 5 del col·legi el camí
Grup 6 del col·legi el camí icon

Grup 6 del col·legi el camí

Grup 6 del col·legi el camí
Grup 7 del col·legi el camí icon

Grup 7 del col·legi el camí

Grup 7 del col·legi el camí
 
Grup 8 del col·legi el camí icon

Grup 8 del col·legi el camí

Grup 8 del col·legi el camí
Grup 9 del col·legi el camí icon

Grup 9 del col·legi el camí

Grup 9 del col·legi el camí
Grup 10 del col·legi el camí icon

Grup 10 del col·legi el camí

Grup 10 del col·legi el camí
 
Grup 1 del col·legi el camí icon

Grup 1 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès icon

Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès

L'alumnat de 1r d'ESO ha de fotografiar un ésser viu del seu entorn, buscar-ne el nom i el seu nom científi...
 
 
Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI icon

Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI

Aprofitant l'estada al MónNatura Pirineus, durant el treball de síntesi, els alumnes de 3r d'ESO de l'escol...
Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI icon

Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI

Aprofitant l'estada al Delta de l'Ebre, durant el Treball de síntesi, els alumnes de 1r d'ESO de l'escola I...
Flores de interés para las abejas icon

Flores de interés para las abejas

Recoger las flores de interés para las abejas, por su néctar, polen, mi-elatos, secreciones ...motivos.......
 
Jardín Botánico de Cali Colombia icon

Jardín Botánico de Cali Colombia

La Fundación Jardín Botánico de Cali, como importante centro para la promoción y desarrollo de programas en...
Exploraciones Botánicas icon

Exploraciones Botánicas

Espacio para el conocimiento de la biodiversidad del Jardín Botánico de Cali, únete al reto de reportar nue...
Flora Campi icon

Flora Campi

El objetivo principal de este proyecto es conocer la Flora de nuestros Campus y ayudar a los estudiantes de...
 
Cervantes Sostenible icon

Cervantes Sostenible

Proyecto de educación ambiental para el fomento de Escuelas Sotenibles. Pretendemos catalogar e identifica...
Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI) icon

Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI)

Donar una eina a l'alumnat per estudiar la biodiversitat de la Serra de Galliners, fomentant l'observació i...
L'Altre Delta - Col·laboracions icon

L'Altre Delta - Col·laboracions

Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana al delta del Llobregat (Brarcelona) iniciat a les xarxes socia...
 
Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà icon

Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà

Geolocalització de la flora del camí de Pedret per part dels alumnes de l'assignatura Descobrim el nostre e...
ECA/IFPA TACORONTE icon

ECA/IFPA TACORONTE

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte en Tenerife, con más de 50 años de trayectoria en la formac...
 
Urbiofloff icon

Urbiofloff

Urbiofloff- Biodiversidad urbana del Barrio La Floresta en Quito Urbiofloff es un proyecto piloto que b...
 

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Añade un comentario

Inicia sesión o Crea una cuenta para agregar comentarios.