nom vulgar de l'espècie

Tipo de datos : text
Creado por : admin_cami admin_cami

Observaciones que especifican este campo

Observación Nom vulgar

Fotos / Sonidos

20181113_144749(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 13, 2018

Descripción original

-Exemplar de sargantana roquera (Podarcis muralis) trobat a Vilobí d'Onyar. Estava amagada en una ampolla de plàstic tirada al bosc...

-Ejemplar de lagartija roquera (Podarcis muralis) encontrado en Vilobí d'Onyar. Estaba escondida en una botella de plástico tirada en el bosque...

Sargantana roquera / Lagartija roquera.

Fotos / Sonidos

20181112_200247

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 12, 2018

Descripción original

-Exemplar de marieta asiàtica (Harmonia axyridis) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia entrat a casa...

-Ejemplar de mariquita asiática multicolor (Harmonia axyridis) encontrado en Santa Coloma de Farners. Había entrado en casa...

Marieta asiàtica / Mariquita asiática multicolor.

Fotos / Sonidos

Qué

Anisoptera ? Suborden Anisoptera

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 11, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplars de libèl·lula trobats a Anglès. Copulaven i ponien els ous en una bassa de reg...

-Ejemplares de libélula encontrados en Anglès. Copulaban y ponían los huevos en una charca...

Libèl·lula / Libélula.

Fotos / Sonidos

20181111_114420(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 11, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar d'empusa (Empusa pennata) trobat a Anglès. Es movia per les plantes...

-Ejemplar de empusa o mantis palo (Empusa pennata) encontrado en Anglès. Se movía por las plantas...

Empusa / Empusa o mantis palo.

Fotos / Sonidos

20181110_151808

Qué

Anade real Anas platyrhynchos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 10, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) trobat mort a Anglès. Surava a l'aigua d'una bassa de reg...

-Ejemplar de ánade real (Anas platyrhynchos) encontrado muerto en Anglès. Flotaba en el agua de una charca...

Ànec collverd / Ánade real o azulón.

Fotos / Sonidos

20181110_143956

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 10, 2018

Descripción original

-Ou de reig trobat a la província de Girona. Encara no s'havia obert del tot...

-Oronja encontrada en la província de Girona. Aun no se había abierto del todo...

Ou de Reig / Oronja.

Fotos / Sonidos

Vespa_asi%c3%a0tica_morta_(vespa_velutina)_(santa_coloma_residencial)_(09_novembre_2018)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 9, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat mort a Santa Coloma de Farners. Estava a la carretera...

-Ejemplar de avispa asiática depredadora (Vespa velutina) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Estaba en la carretera...

Vespa asiàtica / Avispa asiática depredadora.

Fotos / Sonidos

20181107_141234

Qué

Lycoperdon echinatum Género Lycoperdon

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 7, 2018

Descripción original

-Bolets de l'espècie Lycoperdon echinatum, anomentats pets de llop d'agulletes, trobats a Santa Coloma de Farners. Eren a una zona on no hi toca massa el Sol...

-Setas de la especie Lycoperdon echinatum, llamadas bolas erizadas, encontradas en Santa Coloma de Farners. Estaban en una zona donde no toca demasiado el Sol...

Pet de llop d'agulletes / Pedo de lobo o bola erizada.

Fotos / Sonidos

20181106_154140(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 6, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat mort a Santa Coloma de Farners. Era al mig d'un camí després d'una nit de pluja intensa...

-Ejemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Estaba en medio de un camino después de una noche de lluvia intensa...

Polilla zorro.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Dos exemplars de reineta meridional (Hyla meridionalis) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Havien sortit aprofitant la pluja intensa...

-Dos ejemplares de ranita meridional (Hyla meridionalis) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Habían salido aprovechando la lluvia intensa...

Reineta meridional / Ranita meridional.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Catorze exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Havien sortit a gaudir de la pluja intensa...

-Catorce ejemplares de sapo corredor (Epidalea calamita) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Habían salido a disfrutar de la lluvia intensa...

Gripau corredor / Sapo corredor.

Fotos / Sonidos

20181105_150452

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de avispa asiática depredadora (Vespa velutina) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Vespa asiàtica / Avispa asiática depredadora.

Fotos / Sonidos

20181104_102536

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Farinera borda (Amanita phalloides) trobada a la província de Girona. Estava quieta al terra...

-Oronja verde (Amanita phalloides) encontrada en la província de Girona. Estaba quieta en el suelo...

Farinera borda / Oronja verde.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Nombrosos pinetells (Lactarius deliciosus) trobats a una zona que no vull recordar de la província de Girona. Estaven quiets al terra...

-Numerosos mízcalos o níscalos (Lactarius deliciosus) encontrados en una zona que no quiero recordar de la província de Girona. Estaban quietos en el suelo...

Pinetell / Míscalo o níscalo.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Quinze surenys, ceps o siurenys foscos (Boletus aereus) trobats a una zona que no vull recordar de la província de Girona. Estaven quiets a terra...

-Quince hongos negros (Boletus aereus) encontrados en una zona que no quiero recordar de la província de Girona. Estaban quietos en el suelo...

Sureny fosc, Siureny, Cep fosc / Hongo negro.

Fotos / Sonidos

Observador

arija2004

Fecha

Noviembre 2, 2018
Mariposa de los muros

Fotos / Sonidos

20181103_174619

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 3, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat a Santa Coloma de Farners. En posició defensiva després de tocar la planta on estava...

-Ejemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado en Santa Coloma de Farners. En posición defensiva después de tocar la planta donde estaba...

Polilla zorro.

Fotos / Sonidos

20181103_174003

Qué

Cangrejo de río rojo Procambarus clarkii

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 3, 2018

Descripción original

-Exemplar de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) trobat a Santa Coloma de Farners. Estava dins d'un test de plàstic abocat en una bassa...

-Ejemplar de cangrejo de río rojo americano (Procambarus clarkii) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba dentro de una maceta de plástico tirada en una charca...

Cranc de riu americà / Cangrejo de río rojo.

Fotos / Sonidos

20181102_133226

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 2, 2018

Descripción original

-Petit exemplar de dragó comú (Tarentola mauritanica) trobat a Santa Coloma de Farners. Estava quiet a la paret...

-Pequeño ejemplar de salamanquesa común (Tarentola mauritanica) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba quieto en la pared...

Dragó comú / Salamanquesa común.

Fotos / Sonidos

Eruga_(macrothylacia_rubi)_(bosc_can_pic%c3%b3_-_santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(4)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat a Santa Coloma de Farners. De gran tamany i s'estava alimentant...

-Exemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado en Santa Coloma de Farners. De gran tamaño y se estaba alimentando...

Polilla zorro.

Fotos / Sonidos

Llimac_(arion_ater)_(bassa_vivers_-_santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(2)

Qué

Arion ater

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de llimac (Arion ater) trobat a Santa Coloma de Farners. Creuava un camí humit...

-Ejemplar de babosa común (Arion ater) encontrado en Santa Coloma de Farners. Cruzaba un camino húmedo...

Llimac / Babosa común.

Fotos / Sonidos

Pregad%c3%a9u_(mantis_religiosa)_(santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(3)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de pregadéu (Mantis religiosa) trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia per una planta...

-Ejemplar de santateresa (Mantis religiosa) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por una planta...

Pregadéu / Santateresa.

Fotos / Sonidos

Xinxa_(dolycoris_baccarum)_(santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de la xinxa Dolycoris baccarum trobat a Santa Coloma de Farners. Pujava amb calma per la paret...

-Ejemplar de la chinche Dolycoris baccarum encontrado en Santa Coloma de Farners. Subía con calma por la pared...

Xinxa / Chinche.

Fotos / Sonidos

Granota_pintada_(discoglossus_pictus)_(piscina_-_santa_coloma_residencial)_(31_octubre_2018)_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 31, 2018

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de sapillo pintojo (Discoglossus pictus) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Granota pintada / Sapillo pintojo.

Fotos / Sonidos

20181030_125330

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 30, 2018

Descripción original

-Exemplar de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) trobat a Santa Coloma de Farners. Vivia a dins d'un plàstic llençat al bosc...

-Ejemplar de cangrejo de río americano (Procambarus clarkii) encontrado en Santa Coloma de Farners. Vivía dentro de un plástico tirado en el bosque...

Cranc de riu americà / Cangrejo de río rojo o americano.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 30, 2018

Descripción original

-Dos exemplars de l'eruga Macrothylacia rubi trobats a Santa Coloma de Farners. Una es desplaçava pel terra i l'altra reposaba a sobre d'una planta...

-Dos ejemplares de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrados en Santa Coloma de Farners. Una se desplazaba por el suelo y la otra reposaba encima de una planta...

Polilla zorro.

Fotos / Sonidos

Qué

salamandra común Salamandra salamandra

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 27, 2018

Lugar

Brunyola (Google, OSM)

Descripción original

-Cinc exemplars de salamandra (Salamandra salamandra) trobats durant la nit a Brunyola. Creuaven carreteres i pistes forestals en un dia de pluja...

-Cinco ejemplares de salamandra común (Salamandra salamandra) encontrados durante la noche en Brunyola. Cruzaban carreteras y pistas forestales durante la noche...

Salamandra / Salamandra común.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 26, 2018

Descripción original

-Exemplar de tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) trobat a Santa Coloma de Farners. Era mort a l'herba...

-Ejemplar de curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba muerto en la hierba...

Tallarol capnegre / Curruca cabecinegra.

Fotos / Sonidos

Eruga_(macrothylacia_rubi)_(can_pic%c3%b3_-_vilob%c3%ad_d'onyar)_(25_octubre_2018)_(3)

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 25, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat a Vilobí d'Onyar. Es desplaçava lentament pel terra...

-Ejemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado en Vilobí d'Onyar. Se desplazaba lentamente por el suelo...

Polilla zorro.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 25, 2018

Descripción original

-Dos exemplars de pregadéu (Mantis religiosa) trobats a Santa Coloma de Farners. Es movien per les plantes a tocar del terra...

-Dos ejemplares de santateresa (Mantis religiosa) encontrados en Santa Coloma de Farners. Se movían por las plantas a tocar del suelo...

Pregadéu / Santateresa.
View more search options
Logo-eee-15px

Projects Using This Field

Grup 2 del col·legi el camí icon

Grup 2 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Grup 3 del col·legi el camí icon

Grup 3 del col·legi el camí

Grup 3 del col·legi el camí
Grup 4 del col·legi el camí icon

Grup 4 del col·legi el camí

Grup 4 del col·legi el camí
 
Grup 5 del col·legi el camí icon

Grup 5 del col·legi el camí

Grup 5 del col·legi el camí
Grup 6 del col·legi el camí icon

Grup 6 del col·legi el camí

Grup 6 del col·legi el camí
Grup 7 del col·legi el camí icon

Grup 7 del col·legi el camí

Grup 7 del col·legi el camí
 
Grup 8 del col·legi el camí icon

Grup 8 del col·legi el camí

Grup 8 del col·legi el camí
Grup 9 del col·legi el camí icon

Grup 9 del col·legi el camí

Grup 9 del col·legi el camí
Grup 10 del col·legi el camí icon

Grup 10 del col·legi el camí

Grup 10 del col·legi el camí
 
Grup 1 del col·legi el camí icon

Grup 1 del col·legi el camí

Grup 1 del col·legi el camí
Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès icon

Éssers vius del voltant de Llinars de Vallès

L'alumnat de 1r d'ESO ha de fotografiar un ésser viu del seu entorn, buscar-ne el nom i el seu nom científi...
 
 
Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI icon

Flora i fauna de les Planes de Son - IPSI

Aprofitant l'estada al MónNatura Pirineus, durant el treball de síntesi, els alumnes de 3r d'ESO de l'escol...
Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI icon

Flora i fauna al Delta de l'Ebre - IPSI

Aprofitant l'estada al Delta de l'Ebre, durant el Treball de síntesi, els alumnes de 1r d'ESO de l'escola I...
Flores de interés para las abejas icon

Flores de interés para las abejas

Recoger las flores de interés para las abejas, por su néctar, polen, mi-elatos, secreciones ...motivos.......
 
Jardín Botánico de Cali Colombia icon

Jardín Botánico de Cali Colombia

La Fundación Jardín Botánico de Cali, como importante centro para la promoción y desarrollo de programas en...
Exploraciones Botánicas icon

Exploraciones Botánicas

Espacio para el conocimiento de la biodiversidad del Jardín Botánico de Cali, únete al reto de reportar nue...
Flora Campi icon

Flora Campi

El objetivo principal de este proyecto es conocer la Flora de nuestros Campus y ayudar a los estudiantes de...
 
Cervantes Sostenible icon

Cervantes Sostenible

Proyecto de educación ambiental para el fomento de Escuelas Sotenibles. Pretendemos catalogar e identifica...
Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI) icon

Estudi de la biodiversitat a la Serra de Galliners (INS SALAS I XANDRI)

Donar una eina a l'alumnat per estudiar la biodiversitat de la Serra de Galliners, fomentant l'observació i...
L'Altre Delta - Col·laboracions icon

L'Altre Delta - Col·laboracions

Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana al delta del Llobregat (Brarcelona) iniciat a les xarxes socia...
 
Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà icon

Flora Camí de Pedret (Berga) INS Guillem de Berguedà

Geolocalització de la flora del camí de Pedret per part dels alumnes de l'assignatura Descobrim el nostre e...
ECA/IFPA TACORONTE icon

ECA/IFPA TACORONTE

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte en Tenerife, con más de 50 años de trayectoria en la formac...
 
Urbiofloff icon

Urbiofloff

Urbiofloff- Biodiversidad urbana del Barrio La Floresta en Quito Urbiofloff es un proyecto piloto que b...
 

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Añade un comentario

Inicia sesión o Crea una cuenta para agregar comentarios.