Whatsapp_image_2021-06-17_at_16.35.45
Foto © Óscar Recje, algunos derechos reservados
40.944983, 0.380544 (Google, OSM)
40.944983, 0.380544
Precisión: 25m
Pública
Boscos de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles, meridionals. Constitueixen l’hàbitat més estès a la part alta del massís, on ocupen grans extensions des d’un extrem a l’altre del territori cartografiat: tossal dels Tres Reis, tossal d'en Cervera, el Negrell, coll de la Creu, ombries del Cotarro, punts de Tall Nou, mola de Catí, pla d'Avaria i els Pallers. Hi ha diversos inventaris fets a la zona objecte d’aquest treball a ÁLVAREZ (2003, taula 117). Aquestes pinedes es fan als terrenys plans, als obacs i en alguns solells poc inclinats, generalment per sobre dels 1.000 - 1.100 m d’altitud. El bosc és mes o menys dens, sempre dominat pel pi roig (Pinus sylvestris), amb alguns peus de Pinus nigra ssp. salzmannii i dels caducifolis Acer opalus ssp. hispanicus i Sorbus aria. L’estrat arbustiu està constituït sobretot per boix (Buxus sempervirens). Tots aquests boscos poden incloure’s dins del Geo-Pinetum sylvestris. El seu estat de conservació és correcte. Moltes d’aquestes pinedes són explotades per obtenirne la fusta. En alguns obacs, el recobriment de caducifolis és important, i constitueixen formacions forestals mixtes d'aurons amb pins (Álvarez de la Campa, 2010) Búsqueda de observaciones con campo
Logo-eee-15px

Comentarios e identificaciones

14821-thumb
Pinus sylvestris - Photo (c) Ana, algunos derechos reservados (CC BY)
Identificación de oscarreche: Pinus sylvestris, un miembro de planta (Plantae Plantae)
Publicado por oscarreche hace alrededor de 1 año (Reportar)

Resumen de la identificación

Pinus sylvestris - Photo (c) Ana, algunos derechos reservados (CC BY)
Identificación de oscarreche: Pinus sylvestris, un miembro de planta (Plantae Plantae)

Sugerir un identificador

Inicia sesión o Crea una cuenta para agregar identificaciones
Logo-eee-15px
Logo-eee-15px

Evaluación de la calidad de datos

¿Identificador reconocido por la Comunidad? No
0 personas concuerdan
0 personas no concuerdan
¿Fecha? No
¿Geo referenciado?
¿Fotos o sonidos?
¿El organismo es salvaje? Desconocido
¿Qué te parece?
/ No
¿El lugar parece correcto? Desconocido
¿Qué te parece?
/ No
¿La fecha parece correcta? Desconocido
¿Qué te parece?
/ No
¿Adecuada?
Grado de calidad básico
Detalles Ocultar detalles
Logo-eee-15px
Observación © Óscar Recje
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados

¿Es esta observación inapropiada, spam u ofensiva? Marcar esta observación

Si piensas que esta observación no es exacta, por favor, agrega una identificación o describe la inexactitud en un comentario.

Logo-eee-15px
Pin_it_button