Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna de l'espècie Xestia c-nigrum vista a Salitja. Reposava a l'herba...

-Mariposa nocturna de la especie Xestia c-nigrum vista en Salitja. Reposaba en la hierba...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna vista a Salitja. S'alimentava a les plantes...

-Mariposa nocturna vista en Salitja. Se alimentaba en las plantas...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Petita papallona nocturna vista a Salitja. Reposava a les plantes...

-Pequeña mariposa nocturna vista en Salitja. Reposaba en las plantas...

Fotos / Sonidos

Hhhhhhhhhhhhh

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna vista a Salitja. S'alimentava a les plantes...

-Mariposa nocturna vista en Salitja. Se alimentaba en las plantas...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Diria que aquestes 5 papallones són de l'espècie Mythimna unipuncta, però no ho sé segur. Es movien per les plantes a Salitja...

-Diría que estas 5 mariposas son de la especie Mythimna unipuncta, pero no lo sé con seguridad. Se movían por las plantas en Salitja...

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Diria que és una Mythimna albipuncta vista a Salitja. S'alimentava a les plantes...

-Diría que es una Mythimna albipuncta vista en Salitja. Se alimentaba en las plantas...

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 18, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Un mínim de 8 exemplars de Rhodometra sacraria vistos a Salitja. Es movien per les plantes durant la nit...

-Un mínimo de 8 ejemplares de Rhodometra sacraria vistos en Salitja. Se movían por las plantas durante la noche...

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 17, 2019

Descripción original

-Exemplar de papallona del boix (Cydalima perspectalis) vist durant el matí i coberta de gotes d'aigua a Santa Coloma de Farners. Reposava sobre un cotxe...

-Ejemplar de polilla del boj (Cydalima perspectalis) visto durante la mañana y cubierto de gotas de agua en Santa Coloma de Farners. Reposaba sobre un coche...

Fotos / Sonidos

Captura2

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 14, 2019

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Hydriris ornatalis vist a Santa Coloma de Farners. Reposava sobre una xarxa...

-Ejemplar de la mariposa nocturna Hydriris ornatalis visto en Santa Coloma de Farners. Reposaba sobre una red...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 13, 2019

Descripción original

-Planta que diria que és Iberis amara vista a la muntanya de Farners, a Santa Coloma de Farners.

-Planta que diría que es Iberis amara vista en la montaña de Farners, en Santa Coloma de Farners.

Fotos / Sonidos

Bruixa_(brintesia_circe)_(piscina_-_santa_coloma_residencial)_(13_octubre_2019)_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 13, 2019

Descripción original

-Exemplar de bruixa (Brintesia circe) trobat mort a Santa Coloma de Farners. Era a terra i no tenia abdomen...

-Ejemplar de circe (Brintesia circe) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Estaba en el suelo y no tenía abdomen...

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 9, 2019

Descripción original

-Exemplar de gripau corredor (Epidalea calamita) vist a Vilobí d'Onyar. Creuava una pista forestal...

-Ejemplar de sapo corredor (Epidalea calamita) visto en Vilobí d'Onyar. Cruzaba una pista forestal...

Fotos / Sonidos

L

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 9, 2019

Descripción original

-Dos exemplars de gripau comú (Bufo spinosus) vistos a Vilobí d'Onyar. Es movien per carreteres i camins...

-Dos ejemplares de sapo común (Bufo spinosus) vistos en Vilobí d'Onyar. Se movían por carreteras y caminos...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 6, 2019

Descripción original

-Dues femelles de Icerya purchasi vistes a Santa Coloma de Farners. Eren fixades a les branques...

-Dos hembras de Icerya purchasi vistas en Santa Coloma de Farners. Estaban fijadas en las ramas...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 5, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona de l'espècie Helicoverpa armigera vista a Salitja. Es movia per l'heura...

-Mariposa de la especie Helicoverpa armigera vista en Salitja. Se movía por la hiedra...

Fotos / Sonidos

2

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 5, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Diversos exemplars de Rhodometra sacraria vistos a Salitja. Reposaven a les plantes...

-Varios ejemplares de Rhodometra sacraria vistos en Salitja. Reposaban en las plantas...

Fotos / Sonidos

Ffffffffffffd

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 5, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Dragó comú (Tarentola mauritanica) vist a Salitja. Es movia pel terra...

-Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) vista en salitja. Se movía por el suelo...

Fotos / Sonidos

W

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 5, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de gripau comú (Bufo spinosus) vist a Salitja. Es movia pel terra durant la nit...

-Ejemplar de sapo común (Bufo spinosus) visto en Salitja. Se movía por el suelo durante la noche...

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 5, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Dos exemplars de polla d'aigua (Gallinula chloropus) vistos durant la nit a Salitja. Reposaven a les canyes...

-Dos ejemplares de gallineta común o polla de agua (Gallinula chloropus) vistos durante la noche en Salitja. Reposaban en las cañas...

Fotos / Sonidos

A

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 2, 2019

Descripción original

-Exemplar de Rhodometra sacraria vist a Santa Coloma de Farners. Reposava en una porta...

-Ejemplar de Rhodometra sacraria visto en Santa Coloma de Farners. Reposaba en una puerta...

Fotos / Sonidos

S

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 1, 2019

Lugar

Gósol (Google, OSM)

Descripción original

-Diversos escarabats Geotrupes sp. observats a cota 1300.

-Varios escarabajos Geotrupes sp. observados en cota 1300.

Fotos / Sonidos

A

Observador

sergicr

Fecha

Octubre 1, 2019

Lugar

Gósol (Google, OSM)

Descripción original

-Niu actiu de formiga vermella de bosc (Formica rufa) observat a cota 1300.

-Nido activo de hormiga roja de la madera (Formica rufa) observado en cota 1300.

Fotos / Sonidos

Captura

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 28, 2019

Descripción original

-Exemplar de Mantispa styriaca vist a Santa Coloma de Farners. Es movia per una cortina...

-Ejemplar de Mantispa styriaca visto en Santa Coloma de Farners. Se movía por una cortina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna de l'espècie Triodia sylvina vista a Salitja. Es movia, camuflant-se, per les plantes i l'herba...

-Mariposa nocturna de la especie Triodia sylvina vista en Salitja. Se movía, camuflándose, por las plantas y la hierba...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna (sembla ser Helicoverpa armigera) vista a Salitja. Es movia per l'heura...

-Mariposa nocturna (parece ser Helicoverpa armigera) vista en Salitja. Se movía por la hiedra...

Fotos / Sonidos

7

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna vista a Salitja. Es movia per l'heura...

-Mariposa nocturna vista en Salitja. Se movía por la hiedra...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Papallona nocturna vista a Salitja. Es movia per l'heura...

-Mariposa nocturna vista en Salitja. Se movía por la hiedra...

Fotos / Sonidos

3335

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Aranya (Araneus sp.) vista a Salitja. Esperava a la seva teranyina...

-Araña (Araneus sp.) vista en Salitja. Reposaba en su telaraña...

Fotos / Sonidos

8

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Aranya de l'espècie Olios argelasius vista a Salitja. Es movia per l'heura...

-Araña de la especie Olios argelasius vista en Salitja. Se movía por la hiedra...

Fotos / Sonidos

331

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 27, 2019

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Insecte (Tipula sp.) vist a Salitja. Reposava l'heura...

-Insecto (Tipula sp.) visto en Salitja. Reposaba en la hiedra...

Etiquetas

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML