Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 25, 2018

Descripción original

-Restes d'un exemplar de la papallona nocturna Lithosia quadra trobat a Santa Coloma de Farners. Era morta al terra...

-Restos de un ejemplar de la mariposa nocturna Lithosia quadra encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba muerta en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Timandra comae trobat durant la nit a Salitja. Reposava a sobre d'unes plantes.

-Ejemplar de la mariposa nocturna Timandra comae encontrado durante la noche en Salitja. Reposaba sobre unas plantas.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Rhodometra sacraria trobat durant la nit a Salitja. Reposava a sobre d'una planta.

-Ejemplar de la mariposa nocturna Rhodometra sacraria encontrado durante la noche en Salitja. Reposaba sobre una planta.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplars de la papallona nocturna Pleuroptya ruralis trobats durant la nit a Salitja. Reposaven sobre les plantes.

-Ejemplares de la mariposa nocturna Pleuroptya ruralis encontrados durante la noche en Salitja. Reposaban sobre las plantas.

Fotos / Sonidos

Papallona_(mythimna_vitellina)_(fonts_de_salitja)_(24_setembre_2018)_(1)

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Mythimna vitellina trobat durant la nit a Salitja. Reposaba sobre d'una planta.

-Ejemplar de la mariposa nocturna Mythimna vitellina encontrado durante la noche en Salitja. Reposaba sobre una planta.

Fotos / Sonidos

Qué

Lepidoptera ¿...? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de papallona trobat durant la nit a Salitja. Reposava a unes plantes...

-Ejemplar de mariposa encontrado durante la noche en Salitja. Reposaba sobre unas plantas...

Fotos / Sonidos

Qué

Lepidoptera ¿...? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de papallona nocturna trobat durant la nit a Salitja. Estava quieta sobre l'herba...

-Ejemplar de mariposa nocturna encontrado durante la noche en Salitja. Estaba quieta sobre la hierba...

Fotos / Sonidos

Captura

Qué

Macroglossum stellatarum ? Macroglossum stellatarum

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Girona (Google, OSM)

Descripción original

-Sembla ser un Macroglossum stellatarum però és de color molt fosc que em fa dubtar. Foto no feta per mi.

-Parece ser un Macroglossum stellatarum pero es de un color muy oscuro que me hace dudar. Foto no tomada por mí.

Fotos / Sonidos

20180924_225933

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de marieta asiàtica (Harmonia axyridis) trobat durant la nit a Salitja. Estava quieta a sobre d'una planta.

-Ejemplar de mariquita asiática multicolor (Harmonia axyridis) encontrado durante la noche en Salitja. Estaba quieta encima de una planta.

Fotos / Sonidos

20180924_225654

Qué

Caelifera ¿...? Suborden Caelifera

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de llagosta trobat durant la nit a Salitja. Es movia sobre les plantes.

-Ejemplar de saltamontes encontrado durante la noche en Salitja. Se movía sobre las plantas.

Fotos / Sonidos

20180924_224347

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar petit d'aranya vespa (Argiope bruennichi) trobat durant la nit a Salitja. Esperava al centre de la seva teranyina.

-Ejemplar pequeño de araña tigre (Argiope bruennichi) encontrado durante la noche en Salitja. Esperaba en el centro de su telaraña.

Fotos / Sonidos

Qué

Lepidoptera [Larva] ¿...? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Cuc de color verd que penjava d'un fil durant la nit a Salitja. Algú sap què és?

-Gusano de color verde que colgaba de un hilo durante la noche en Salitja. ¿Alguien sabe qué es?

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Lugar

Salitja (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Xestia xanthographa trobat durant la nit a Salitja. Reposava a sobre d'una planta.

-Ejemplar de la mariposa nocturna Xestia xanthographa encontrado durante la noche en Salitja. Reposaba sobre de una planta.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 22, 2018

Descripción original

-Exemplar de papallona nocturna trobat durant el dia a Josa de Cadí. Crec que és del gènere Adscita, de la famíla Zygaena. Va entrar al cotxe...

-Ejemplar de mariposa nocturna encontrado durante el día en Josa de Cadí. Creo que es del género Adscita, de la familia Zygaena. Entró en el coche...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Nomophila noctuella trobada a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina. ..

-Ejemplar de la mariposa nocturna Nomophila noctuella encontrada en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

20180924_094608

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Rhodometra sacraria trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de la mariposa nocturna Rhodometra sacraria encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina.

Fotos / Sonidos

20180924_093656

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 24, 2018

Descripción original

-Exemplar de la papallona nocturna Cymbalophora pudica trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a una piscina...

-Ejemplar de la mariposa nocturna Cymbalophora pudica encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a una piscina...

Fotos / Sonidos

Qué

Phasmida ¿...? Orden Phasmida

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 20, 2018

Descripción original

-Exemplar d'insecte pal vist a Santa Coloma de Farners. Reposava en una branca seca...

-Ejemplar de insecto palo visto en Santa Coloma de Farners (Girona). Reposaba en una rama seca...

Fotos / Sonidos

%c3%92liba_comuna_(tyto_alba)_(_(2)

Qué

Tyto alba (Òliba) Tyto alba

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 15, 2018

Descripción original

-Exemplar d'òliba vist a Vilobí d'Onyar. Estava parada sobre d'un pal de fusta.

-Ejemplar de lechuza visto en Vilobí d'Onyar (Girona). Estaba parada sobre un palo de madera.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 19, 2018

Descripción original

-Exemplar petit de mantis que sembla ser una Ameles spallanzania trobat a Santa Coloma de Farners. Es desplaçava per l'herba seca.

-Ejemplar pequeño de mantis que parece ser una Ameles spallanzania encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona). Se desplazaba por la hierba seca.

Fotos / Sonidos

20180919_121135

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 19, 2018

Descripción original

-Exemplar mascle de Lithosia quadra trobat a Santa Coloma de Farners. Reposava sobre d'una paret.

-Ejemplar macho de Lithosia quadra encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona). Reposaba sobre una pared.

Fotos / Sonidos

Qué

Pieris brassicae (Blanca de la col) Pieris brassicae

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Papallona trobada a una pista forestal de Santa Coloma de Farners. Crec que es tracta d'una blanca de la col (Pieris brassicae). Tenia les ales en mal estat i no podia volar bé.

-Mariposa encontrada en una pista forestal de Santa Coloma de Farners (Girona). Creo que se trata de una blanca de la col (Pieris brassicae). Tenía las alas en mal estado y no podía volar bien.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 17, 2018

Descripción original

-Exemplar de la papallona Maniola jurtina trobat a Santa Coloma de Farners. Semblava cansada i tenia les ales en mal estat...

-Ejemplar de la mariposa Maniola jurtina encontrado en Santa Coloma de Farners (Girona). Parecía cansada y tenía las alas en mal estado...

Fotos / Sonidos

Qué

Coccinellidae ¿...? Familia Coccinellidae

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Exemplar de marieta de color negre i groga trobada a Santa Coloma de Farners. Es movia molt lentament.

-Ejemplar de mariquita de color negro y amarillo encontrada en Santa Coloma de Farners (Girona). Se movía muy lentamente.

Fotos / Sonidos

20180918_114611

Qué

Caelifera ¿...? Suborden Caelifera

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Exemplar de llagosta de color negre trobada durant el dia a La Molina. Saltava d'un lloc a l'altre.

-Ejemplar de saltamontes de color negro encontrado durante el día en La Molina (Girona). Saltaba de un lado al otro.

Fotos / Sonidos

Qué

Phalangiidae ¿...? Familia Phalangiidae

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Molts exemplars d'opilió de colors foscos vistos durant el dia a La Molina. Eren a l'herba i es movien en totes direccions.

-Muchos ejemplares de opilión de colores oscuros vistos durante el día en La Molina (Girona). Estaban en la hierba y se movían en todas direcciones.

Fotos / Sonidos

20180918_150648

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Exemplar d'opilió (Phalangium opilio) trobat durant el dia a La Molina. Es movia per l'herba.

-Ejemplar de opilión (Phalangium opilio) encontrado durante el día en La Molina (Girona). Se movía por la hierba.

Fotos / Sonidos

20180918_152142

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 18, 2018

Descripción original

-Eruga de la papallona nocturna Macrothylacia rubi trobada durant el dia a La Molina. Era quieta entre l'herba.

-Oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrada durante el día en La Molina (Girona). Estaba quieta entre la hierba.

Fotos / Sonidos

20180917_233455(0)

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 17, 2018

Descripción original

-Exemplar de la papallona defoliadora del boix (Cydalima perspectalis) trobat durant la nit a Santa Coloma de Farners. Reposava a una paret.

-Ejemplar de polilla del boj (Cydalima perspectalis) encontrado durante la noche en Santa Coloma de Farners. Reposaba sobre una pared.

Fotos / Sonidos

20180915_223319

Qué

Epidalea calamita (Gripau corredor) Epidalea calamita

Observador

sergicr

Fecha

Septiembre 15, 2018

Lugar

Melianta (Google, OSM)

Descripción original

-Tres exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) trobats durant la nit a Melianta. Es movien per la pista forestal.

-Tres ejemplares de sapo corredor (Epidalea calamita) encontrados durante la noche en Melianta. Se movían por la pista forestal.

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML