Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

20190114_171214

Observador

sergicr

Fecha

Enero 14, 2019

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Enero 8, 2019

Descripción original

-Sembla ser un lepismàtid (Lepismatidae) trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia per dins de casa...

-Parece ser un lepismátido (Lepismatidae) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por dentro de casa...

Fotos / Sonidos

Qué

Petirrojo Erithacus rubecula

Observador

sergicr

Fecha

Enero 8, 2019

Descripción original

-Pit-roig (Erithacus rubecula) vist a Santa Coloma de Farners. Era molt curiós...

-Petirrojo (Erithacus rubecula) visto en Santa Coloma de Farners. Era muy curioso...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Enero 7, 2019

Descripción original

-Exemplar de ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) vist a Santa Coloma de Farners. Confiat, no s'ha pogut resistir a un tallet de turró...

-Ejemplar de ratón de campo (Apodemus sylvaticus) visto en Santa Coloma de Farners. Confiado, no se ha podido resistir a un trocito de turrón...

Fotos / Sonidos

Qué

Microlepidoptera? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Enero 5, 2019

Descripción original

-Sembla ser una petita papallona nocturna trobada a Santa Coloma de Farners. Es desplaçava volant de fulla en fulla...

-Parece ser una pequeña mariposa nocturna encontrada en Santa Coloma de Farners. Se desplazaba volando de hoja en hoja...

Fotos / Sonidos

Qué

Petirrojo Erithacus rubecula

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 31, 2018

Descripción original

-Restes del què sembla ser un pit-roig (Erithacus rubecula) trobades a La Cellera de Ter. Era mort al mig d'un camí...

-Restos de lo que parece ser un petirrojo (Erithacus rubecula) encontrados en La Cellera de Ter. Estaba muerto en medio de un camino...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 31, 2018

Descripción original

-Escarabat trobat a Santa Coloma de Farners. Havia entrat a casa...

-Escarabajo encontrado en Santa Coloma de Farners. Había entrado en casa...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 31, 2018

Descripción original

-Exemplars de borinot (diria que Bombus terrestris) vistos a La Cellera de Ter. S'alimentaven a l'arboç i hi havia alguns exemplars morts al terra...

-Ejemplares de abejorro (diría que Bombus terrestris) vistos en La Cellera de Ter. Se alimentaban en el madroño y había algunos ejemplares muertos en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 30, 2018

Descripción original

-Petita papallona nocturna trobada morta a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Pequeña mariposa nocturna encontrada muerta en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 27, 2018

Descripción original

-Niu de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Santa Coloma de Farners. Era a dalt d'un roure i encara presentava molta activitat...

-Nido de avispa asiática (Vespa velutina) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba en un roble y presentaba mucha actividad...

Mammals

Fotos / Sonidos

Effd_(3)

Qué

Mammalia (Huella) Clase Mammalia

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 26, 2018

Descripción original

-Petjada trobada al terra humit a Vilobí d'Onyar. Petjada petita i comparada amb el dit petit...

-Huella encontrada en el suelo húmedo en Vilobí d'Onyar. Huella pequeña y comparada con el dedo meñique...

Fotos / Sonidos

Effd_(1)

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 26, 2018

Descripción original

-Exemplar de marieta de set punts (Coccinella septempunctata) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia entrat a casa...

-Ejemplar de mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata) encontrado en Santa Coloma de Farners. Había entrado en casa...

Fotos / Sonidos

20181221_135526

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 21, 2018

Descripción original

-Exemplar de pregadéu (Mantis religiosa) trobat mort a Santa Coloma de Farners. Probablement, aixafat al mig d'una pista forestal...

-Ejemplar de santateresa (Mantis religiosa) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Probablemente, aplastada en medio de una pista forestal...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 19, 2018

Descripción original

-Ratolí (Mus spretus) trobat a Santa Coloma de Farners. Era mort al mig d'un petit camí forestal... No sóc capaç de descartar del tot que potser es tracti d'un Apodemus sylvaticus.

-Ratón moruno (Mus spretus) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba muerto en medio de un pequeño camino forestal... No soy capaz de descartar del todo que tal vez se trate de un Apodemus sylvaticus.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 19, 2018

Descripción original

-Eruga de la papallona Zygaena lavandulae trobada a Santa Coloma de Farners. En posició defensiva al caure del bruc...

-Oruga de la mariposa Zygaena lavandulae encontrada en Santa Coloma de Farners. En posición defensiva al caerse del brezo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 18, 2018

Descripción original

-Aranya verda trobada a Santa Coloma de Farners. Crec que es tracta d'una Micrommata ligurina. M'havia pujat a sobre pel bosc...

-Araña verde encontrada en Santa Coloma de Farners. Creo que se trata de una Micrommata ligurina. Se me había subido encima por el bosque...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 17, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'hemípter Aphrophora corticea trobat sobre el bruc. Saltava entre les plantes...

-Ejemplar del hemíptero Aphrophora corticea encontrado en el brezo. Saltaba entre las plantas...

Fotos / Sonidos

20181217_142036

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 17, 2018

Descripción original

-Exemplar de reineta meridional (Hyla meridionalis) blava trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia pel sotabosc...

-Ejemplar de ranita meridional (Hyla meridionalis) azul encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por el sotobosque...

Fotos / Sonidos

Granota_pintada_(discoglossus_pictus)_(bonpreu_-_santa_coloma_de_farners)_(13_desembre_2018)_(1)

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 13, 2018

Descripción original

-Exemplar de granota pintada (Discoglossus pictus) trobat al Bonpreu de Santa Coloma de Farners. Era dins de l'edifici, quieta al terra...

-Ejemplar de sapillo pintojo (Discoglossus pictus) encontrado en el Bonpreu de Santa Coloma de Farners. Estaba dentro del edificio, quieta en el suelo...

Fotos / Sonidos

F_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 11, 2018

Lugar

Brunyola (Google, OSM)

Descripción original

-Parella d'oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) vistes a Brunyola. Reposaven al costat d'una bassa...

-Pareja de gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) vistos en Brunyola. Reposaban al lado de una charca...

Fotos / Sonidos

Grues_(grus_grus)_(serra_de_coguls_-_vilob%c3%ad_d'onyar)_(11_desembre_2018)_(1)

Qué

Grulla común Grus grus

Observador

sergicr

Fecha

Diciembre 11, 2018

Descripción original

-Cinc exemplars de grua europea (Grus grus) vistos a Vilobí d'Onyar. Volaven en direcció nord-est.

-Cinco ejemplares de grulla común (Grus grus) vistos en Vilobí d'Onyar. Volaban en dirección nordeste.

Fotos / Sonidos

Qué

salamandra común Salamandra salamandra

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2018

Descripción original

-Exemplar de salamandra (Salamandra salamandra) trobat durant la nit a Vilobí d'Onyar. Creuava una pista forestal...

-Ejemplar de salamandra común (Salamandra salamandra) encontrado durante la noche en Vilobí d'Onyar. Cruzaba una pista forestal...

Fotos / Sonidos

20181129_195458

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2018

Descripción original

-Exemplar de gripau comú (Bufo spinosus) trobat durant la nit a Vilobí d'Onyar. Era de gran tamany i creuava una petita carretera...

-Ejemplar de sapo común (Bufo spinosus) encontrado durante la noche en Vilobí d'Onyar. Era de gran tamaño y cruzaba una pequeña carretera...

Fotos / Sonidos

20181129_145056

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2018

Descripción original

-Musaranya trobada a Santa Coloma de Farners. Era morta al terra...

-Musaraña encontrada en Santa Coloma de Farners. Estaba muerta en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2018

Descripción original

-Exemplar d'opilió (diria Phalangium opilio) trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia pel bruc...

-Ejemplar de opilión (diría Phalangium opilio) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por el brezo...

Fotos / Sonidos

20181129_180154

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 29, 2018

Descripción original

-Exemplar de gripau comú (Bufo spinosus) trobat durant la nit a Santa Coloma de Farners. Havia sortit pel jardí...

-Ejemplar de sapo común (Bufo spinosus) encontrado durante la noche en Santa Coloma de Farners. Había salido por el jardín...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 24, 2018

Descripción original

-Diria que és Tremella aurantia en una branca tallada de pi...

.Diría que es Tremella aurantia en una rama cortada de pino...

Fotos / Sonidos

20181124_105728(0)

Qué

Petirrojo Erithacus rubecula

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 24, 2018

Descripción original

-Pit-roig (Erithacus rubecula) vist a Amer. Em mirava des d'una branca propera...

-Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) visto en Amer. Me miraba desde una rama cercana...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 28, 2018

Descripción original

-Mosquit de color força homogeni aniquilat en un bosc de Santa Coloma de Farners quan intentava picar-me.

-Mosquito de color bastante homogéneo aniquilado en un bosque de Santa Coloma de Farners cuando intentaba picarme...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 28, 2018

Descripción original

-Mosquit amb l'abdomen ratllat aniquilat en un bosc de Santa Coloma de Farners quan intentava picar-me.

-Mosquito con el abdomen rallado aniquilado en un bosque de Santa Coloma de Farners cuando intentaba picarme.

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML