Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Qué

Araneae (Iberesia?) Orden Araneae

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 16, 2018

Descripción original

-Aranya de bon tamany trobada a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Araña de buen tamaño encontrada en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 15, 2018

Descripción original

-Petita eruga trobada a Santa Coloma de Farners. Reposava quieta en una planta...

-Pequeña oruga encontrada en Santa Coloma de Farners. Reposaba quieta en una planta...

Fotos / Sonidos

Salamandra_(salamandra_salamandra)_(can_pic%c3%b3_-_vilob%c3%ad_d'onyar)_(14_novembre_2018)

Qué

salamandra común Salamandra salamandra

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 14, 2018

Descripción original

-Exemplars de salamandra (Salamandra salamandra) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Creuaven pistes forestals i carreteres petites...

-Ejemplares de salamandra común (Salamandra salamandra) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Cruzaban pistas forestales y carreteras pequeñas...

Fotos / Sonidos

Gripau_corredor_(epidalea_calamita)_(can_pic%c3%b3_-_vilob%c3%ad_d'onyar)_(14_novembre_2018)_(1)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 14, 2018

Descripción original

-Exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Creuaven una pista forestal...

-Ejemplares de sapo corredor (Epidalea calamita) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Cruzaban una pista forestal...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 14, 2018

Descripción original

-Mixomicets trobats a Santa Coloma de Farners. Eren en unes plantes seques dins d'una plantació abandonada de xiprers.

-Mixomicetos encontrados en Santa Coloma de Farners. Estaban en unas plantas secas dentro de una plantación abandonada de cipreses.

Fotos / Sonidos

20181113_144749(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 13, 2018

Descripción original

-Exemplar de sargantana roquera (Podarcis muralis) trobat a Vilobí d'Onyar. Estava amagada en una ampolla de plàstic tirada al bosc...

-Ejemplar de lagartija roquera (Podarcis muralis) encontrado en Vilobí d'Onyar. Estaba escondida en una botella de plástico tirada en el bosque...

Fotos / Sonidos

20181112_200247

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 12, 2018

Descripción original

-Exemplar de marieta asiàtica (Harmonia axyridis) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia entrat a casa...

-Ejemplar de mariquita asiática multicolor (Harmonia axyridis) encontrado en Santa Coloma de Farners. Había entrado en casa...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 11, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplars de libèl·lula trobats a Anglès. Copulaven i ponien els ous en una bassa de reg...

-Ejemplares de libélula encontrados en Anglès. Copulaban y ponían los huevos en una charca...

Fotos / Sonidos

20181111_114420(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 11, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar d'empusa (Empusa pennata) trobat a Anglès. Es movia per les plantes...

-Ejemplar de empusa o mantis palo (Empusa pennata) encontrado en Anglès. Se movía por las plantas...

Fotos / Sonidos

20181110_151808

Qué

Anade real Anas platyrhynchos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 10, 2018

Lugar

Anglès (Google, OSM)

Descripción original

-Exemplar d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) trobat mort a Anglès. Surava a l'aigua d'una bassa de reg...

-Ejemplar de ánade real (Anas platyrhynchos) encontrado muerto en Anglès. Flotaba en el agua de una charca...

Fotos / Sonidos

20181110_143956

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 10, 2018

Descripción original

-Ou de reig trobat a la província de Girona. Encara no s'havia obert del tot...

-Oronja encontrada en la província de Girona. Aun no se había abierto del todo...

Fotos / Sonidos

Vespa_asi%c3%a0tica_morta_(vespa_velutina)_(santa_coloma_residencial)_(09_novembre_2018)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 9, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat mort a Santa Coloma de Farners. Estava a la carretera...

-Ejemplar de avispa asiática depredadora (Vespa velutina) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Estaba en la carretera...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 8, 2018

Descripción original

-Exemplar d'eruga totalment negra negra amb una línia groguenca trobat a Vilobí d'Onyar. Crec que es tracta de la Arctia tigrina. Es desplaçava pel terra humit...

-Ejemplar de oruga totalmente negra con una línia amarillenta encontrado en Vilobí d'Onyar. Creo que se trata de la Arctia tigrina. Se desplazaba por el suelo húmedo.

Fotos / Sonidos

20181107_141234

Qué

Lycoperdon echinatum Género Lycoperdon

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 7, 2018

Descripción original

-Bolets de l'espècie Lycoperdon echinatum, anomentats pets de llop d'agulletes, trobats a Santa Coloma de Farners. Eren a una zona on no hi toca massa el Sol...

-Setas de la especie Lycoperdon echinatum, llamadas bolas erizadas, encontradas en Santa Coloma de Farners. Estaban en una zona donde no toca demasiado el Sol...

Fotos / Sonidos

Qué

Lepidoptera ? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 7, 2018

Descripción original

-Erugues trobades durant el dia a Santa Coloma de Farners. Creuaven una pista forestal i una era a l'herba. Són negres, peludes i marrons per sota.

-Orugas encontradas durante el dia en Santa Coloma de Farners. Cruzaban una pista forestal y una estaba en la hierba. Son negras, peludas y marrones por debajo.

Fotos / Sonidos

20181106_154140(0)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 6, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat mort a Santa Coloma de Farners. Era al mig d'un camí després d'una nit de pluja intensa...

-Ejemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Estaba en medio de un camino después de una noche de lluvia intensa...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Dos exemplars de reineta meridional (Hyla meridionalis) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Havien sortit aprofitant la pluja intensa...

-Dos ejemplares de ranita meridional (Hyla meridionalis) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Habían salido aprovechando la lluvia intensa...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Catorze exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) trobats durant la nit a Vilobí d'Onyar. Havien sortit a gaudir de la pluja intensa...

-Catorce ejemplares de sapo corredor (Epidalea calamita) encontrados durante la noche en Vilobí d'Onyar. Habían salido a disfrutar de la lluvia intensa...

Fotos / Sonidos

20181105_150452

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 5, 2018

Descripción original

-Exemplar de vespa asiàtica (Vespa velutina) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de avispa asiática depredadora (Vespa velutina) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

20181104_102536

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Farinera borda (Amanita phalloides) trobada a la província de Girona. Estava quieta al terra...

-Oronja verde (Amanita phalloides) encontrada en la província de Girona. Estaba quieta en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Nombrosos pinetells (Lactarius deliciosus) trobats a una zona que no vull recordar de la província de Girona. Estaven quiets al terra...

-Numerosos mízcalos o níscalos (Lactarius deliciosus) encontrados en una zona que no quiero recordar de la província de Girona. Estaban quietos en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 4, 2018

Descripción original

-Quinze surenys, ceps o siurenys foscos (Boletus aereus) trobats a una zona que no vull recordar de la província de Girona. Estaven quiets a terra...

-Quince hongos negros (Boletus aereus) encontrados en una zona que no quiero recordar de la província de Girona. Estaban quietos en el suelo...

Fotos / Sonidos

Qué

Lepidoptera ? Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 3, 2018

Descripción original

-Eruga trobada quan es feia fosc a Santa Coloma de Farners. Estava quieta en una planta seca a tocar d'una bassa de reg... Fotos de mala qualitat a causa de la foscor.

-Oruga encontrada cuando se hacía oscuro en Santa Coloma de Farners. Estaba quieta en una planta seca a tocar de una charca... Fotos de mala calidad a causa de la oscuridad.

Fotos / Sonidos

20181103_174619

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 3, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat a Santa Coloma de Farners. En posició defensiva després de tocar la planta on estava...

-Ejemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado en Santa Coloma de Farners. En posición defensiva después de tocar la planta donde estaba...

Fotos / Sonidos

20181103_174003

Qué

Cangrejo de río rojo Procambarus clarkii

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 3, 2018

Descripción original

-Exemplar de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) trobat a Santa Coloma de Farners. Estava dins d'un test de plàstic abocat en una bassa...

-Ejemplar de cangrejo de río rojo americano (Procambarus clarkii) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba dentro de una maceta de plástico tirada en una charca...

Fotos / Sonidos

Qué

Pentatomidae ? Familia Pentatomidae

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 2, 2018

Descripción original

-Exemplar de xinxa que desconec trobat a Santa Coloma de Farners. Pujava per la paret...

-Ejemplar de chinche que desconozco encontrado en Santa Coloma de Farners. Subía por la pared...

Fotos / Sonidos

20181102_133226

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 2, 2018

Descripción original

-Petit exemplar de dragó comú (Tarentola mauritanica) trobat a Santa Coloma de Farners. Estava quiet a la paret...

-Pequeño ejemplar de salamanquesa común (Tarentola mauritanica) encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba quieto en la pared...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar d'eruga (F.Geometridae) trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia pel bruc...

-Ejemplar de oruga (F.Geometridae) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por el brezo...

Fotos / Sonidos

Eruga_(macrothylacia_rubi)_(bosc_can_pic%c3%b3_-_santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(4)

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de l'eruga Macrothylacia rubi trobat a Santa Coloma de Farners. De gran tamany i s'estava alimentant...

-Exemplar de la oruga de la polilla zorro (Macrothylacia rubi) encontrado en Santa Coloma de Farners. De gran tamaño y se estaba alimentando...

Fotos / Sonidos

Llimac_(arion_ater)_(bassa_vivers_-_santa_coloma_residencial)_(01_novembre_2018)_(2)

Qué

Arion ater

Observador

sergicr

Fecha

Noviembre 1, 2018

Descripción original

-Exemplar de llimac (Arion ater) trobat a Santa Coloma de Farners. Creuava un camí humit...

-Ejemplar de babosa común (Arion ater) encontrado en Santa Coloma de Farners. Cruzaba un camino húmedo...

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML