Ícono
Fotos / Sonidos
Observador
Lugar
Acciones

Fotos / Sonidos

Qué

Larvas Orden Lepidoptera

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 26, 2019

Descripción original

-Niu ple de petites erugues i del que semblen ous trobat a Santa Coloma de Farners. Algú sap què és?

-Nido lleno de pequeñas orugas y de lo que parecen huevos encontrado en Santa Coloma de Farners. ¿Alguien sabe qué es?

Insects

Fotos / Sonidos

Qué

Larva Clase Insecta

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 26, 2019

Descripción original

-Larva trobada a Santa Coloma de Farners. Estava a sota d'un tronc al Torrent de Bagastrà (sorra humida).

-Larva encontrada en Santa Coloma de Farners. Estaba debajo de un tronco en el Torrent de Bagastrà (arena húmeda).

Fotos / Sonidos

Cranc_de_riu_americ%c3%a0_(procambarus_clarkii)_(torrent_de_bagastr%c3%a0_-_santa_coloma_residencial)_(26_mar%c3%a7_2019)_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 26, 2019

Descripción original

-Quatre exemplars de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) trobats a Sant Coloma de Farners. Eren a sota d'un tronc al Torrent de Bagastrà...

-Cuatro ejemplares de cangrejo de río rojo o americano (Procambarus clarkii) encontrados en Santa Coloma de Farners. Estaban debajo de un tronco en el Torrent de Bagastrà...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 25, 2019

Descripción original

-Exemplar de bernat nebulós (Rhaphigaster nebulosa) trobat a Santa Coloma de Farners. Pujava per una paret...

-Ejemplar de Rhaphigaster nebulosa encontrado a Santa Coloma de Farners, Subía por una pared...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 25, 2019

Descripción original

-Insecte (f. Nabidae) vist a Santa Coloma de Farners. Va venir volant...

-Insecto (f. Nabidae) visto en Santa Coloma de Farners. Vino volando...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 25, 2019

Descripción original

-Parell d'escarabats trobats a sota de les flors a Santa Coloma de Farners. Semblaven morts (o gairebé)...

-Pareja de escarabajos encontrados bajo las flores en Santa Coloma de Farners. Parecían muertos (o casi)...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 24, 2019

Descripción original

-Dípter trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Díptero encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Raglius_alboacuminatus_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 24, 2019

Descripción original

-Exemplar de l'heteròpter Raglius alboacuminatus trobat a Santa Coloma de Farners. M'havia pujat a sobre...

-Ejemplar del heteróptero Raglius alboacuminatus encontrado en Santa Coloma de Farners. Se me había subido encima...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 24, 2019

Descripción original

-Exemplar del que crec que és una aranya napoleó (Synema globosum) trobat a Santa Coloma de Farners. Es desplaçava pel terra...

-Ejemplar de lo que creo que es una araña napoleón (Synema globosum) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se desplazaba por el suelo...

Fotos / Sonidos

20190322_174349(0)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 23, 2019

Descripción original

-Exemplar de borinot (Bombus terrestris) vist a Santa Coloma de Farners. S'alimentava a les flors vigilat per una petita aranya...

-Ejemplar de abejorro (Bombus terrestris) visto en Santa Coloma de Farners. Se alimentaba en las flores vigilado por una pequeña araña...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 23, 2019

Descripción original

-Exemplar del que diria que és un eurigaster bru (Eurygaster maura) trobat a Santa Coloma de Farners. Estava mort al terra...

-Ejemplar de lo que diría que es un Eurygaster maura encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba muerto en el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 23, 2019

Descripción original

-Exemplar del que diria que és un eurigaster bru (Eurygaster maura) trobat a Santa Coloma de Farners. Es movia pel terra...

-Ejemplar de lo que diría que es un Eurygaster maura encontrado en Santa Coloma de Farners. Se movía por el suelo...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 23, 2019

Descripción original

-Heteròpter trobat a Santa Coloma de Farners. Era quiet a la paret...

-Heteróptero encontrado en Santa Coloma de Farners. Estaba quieto en la pared...

Fotos / Sonidos

Pit-roig_mort_(erithacus_rubecula)_(santa_coloma_residencial)_(21_mar%c3%a7_2019)_(1)

Qué

Petirrojo Erithacus rubecula

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 21, 2019

Descripción original

-Exemplar de pit-roig (Erithacus rubecula) trobat mort a Santa Coloma de Farners. Ha estat atropellat a la carretera...

-Ejemplar de petirrojo (Erithacus rubecula) encontrado muerto en Santa Coloma de Farners. Ha sido atropellado en la carretera...

Fotos / Sonidos

Dsd_(2)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 20, 2019

Descripción original

-Exemplar de guineu (Vulpes vulpes) vist en una zona boscosa propera a Santa Coloma de Farners. Es movia pel bosc durant la tarda i destaca la pèrdua de pel per la sarna...

-Ejemplar de zorro (Vulpes vulpes) visto en una zona boscosa cercana a Santa Coloma de Farners. Se movía por el bosque durante la tarde y destaca la pérdida de pelo por la sarna...

Fotos / Sonidos

Qué

Sus scrofa

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 20, 2019

Descripción original

-Exemplars de porc senglar (Sus scrofa) vistos en una zona boscosa propera a Santa Coloma de Farners. Es movien de nit pel bosc...

-Ejemplares de jabalí (Sus scrofa) vistos en una zona boscosa cercana a Santa Coloma de Farners. Se movían de noche por el bosque...

Fotos / Sonidos

Dsd_(1)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 20, 2019

Descripción original

-Exemplar de geneta comuna (Genetta genetta) vist en una zona propera a Santa Coloma de Farners. Es movia de nit per zona boscosa...

-Ejemplar de gineta (Genetta genetta) visto en una zona cercana a Santa Coloma de Farners. Se movía de noche por zona boscosa...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 19, 2019

Descripción original

-Petit borinot vist a Santa Coloma de Farners. S'alimentava al romaní.

-Pequeño abejorro visto en Santa Coloma de Farners. Se alimentaba en el romero.

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Exemplar de peirat híbrid (Peirates hybridus) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de Peirates hybridus encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Qué

Notonecta glauca Género Notonecta

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Exemplar de barquer comú (Notonecta glauca) trobat a Santa Coloma de Farners. Nedava a la piscina...

-Ejemplar de Notonecta glauca encontrado en Santa Coloma de Farners. Nadaba en la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Dos exemplars del que crec que són Tropinota squalida trobats a Santa Coloma de Farners. Havien caigut a la piscina...

-Dos ejemplares de lo que creo que son Tropinota squalida encontrados en Santa Coloma de Farners. Se habían caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

_p.i__escarabat_2_(piscina_-_santa_coloma_residencial)_(18_mar%c3%a7_2019)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Escarabat trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Escarabajo encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Escarabat trobat a Santa Coloma de Farners. Diria que és una enterradora de sis taques (Tritomegas sexmaculatus) però no estic segur. Havia caigut a la piscina...

-Escarabajo encontrado en Santa Coloma de Farners. Diría que es un Tritomegas sexmaculatus pero no estoy seguro. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Escarabat_(cassida_viridis)_(piscina_-_santa_coloma_residencial)_(18_mar%c3%a7_2019)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Exemplar de l'escarabat Cassida viridis trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar del escarabajo Cassida viridis encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 18, 2019

Descripción original

-Exemplar de marieta (Coccinellidae) trobat a Santa Coloma de Farners. Havia caigut a la piscina...

-Ejemplar de mariquita (Coccinellidae) encontrado en Santa Coloma de Farners. Se había caído a la piscina...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 17, 2019

Descripción original

-Exemplar de coipú (Myocastor coypus) vist a Torroella de Fluvià. Nedava pel meandre del Fluvià...

-Ejemplar de coipú (Myocastor coypus) visto en Torroella de Fluvià. Nadaba por el meandro del Fluvià...

Fotos / Sonidos

Vespa_paperera_(polistes_dominula)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 17, 2019

Descripción original

-Exemplar de vespa paperera (Polistes dominula) trobat a Torroella de Fluvià. Es refugiava del fort vent...

-Ejemplar de avispa cartonera (Polistes dominula) encontrado en Torroella de Fluvià. Se refugiaba del fuerte viento...

Fotos / Sonidos

20190317_104613(0)

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 17, 2019

Descripción original

-Exemplar de llagosta egípcia (Anacridium aegyptium) trobat a Santa Coloma de Farners. Reposava sobre els matolls...

-Ejemplar de langosta egípcia (Anacridium aegyptium) encontrado en Santa Coloma de Farners. Reposaba sobre los arbustos...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 16, 2019

Descripción original

-Abella de l'espècie Osmia cornuta trobada a Santa Coloma de Farners. Estava atrapada a una finestra...

-Abeja de la especie Osmia cornuta encontrada en Santa Coloma de Farners. Estaba atrapada en una ventana...

Fotos / Sonidos

Observador

sergicr

Fecha

Marzo 13, 2019

Descripción original

-Exemplar d'escarabat trobat a Santa Coloma de Farners. Es desplaçava pel terra humit...

-Ejemplar de escarabajo encontrado en Santa Coloma de Farners. Se desplazaba por el suelo húmedo...

Vuelve a realizar la búsqueda en el área del mapa
Fuentes: Atom KML