Observadora.

Iniciadira del moviment Balcònia per promoure l'enverdiment i la biodiversitat dels balcons d'una ciutat per gaudir dels seus beneficis.
https://twitter.com/Balcnia
@Balconiaornamentacions

Menbre actiu del grup http://jardinsijardiners.espais.iec.cat/ Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans per divulgar i posar a l’abast de tothom la informació coneguda i la que es vagi construint sobre els jardins i els seus creadors al nostre país, compartir documentació, especialment gràfica, que es pugui trobar de manera dispersa en els arxius de les diferents administracions i entitats, i aquella que els particulars puguin tenir en els seus àlbums i arxius familiars. El lloc web, obert a tothom, és la part destinada a donar visibilitat al projecte.

Logo-eee-15px
balconia

alias Cristina