Sóc Tècnica Superior en Educació i Control Ambiental, especialista en patrimoni natural, biodiversitat i sostenibilitat. Actualment estic implicada en la conservació marina de Barcelona en diversos projectes com a consultora ambiental d'Oceanogami, consultoria ambiental marina. També treballo d'educadora ambiental i monitora de colònies escolars.

Logo-eee-15px
vivesgadea

alias Èlia Vives Gadea