Foto 20619, (c) amxatrac, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Gopr3987
Atribución © amxatrac
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Gopr3987

Observador

amxatrac

Fecha

Julio 6, 2017

Descripción original

Peix d'aigües superficials, territorial com tots els serrans, cada individu és alhora mascle i famella.

Etiquetas

Tamaños