Foto 41009, (c) Ferran Jimenez Cortadelles, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Gomphoneis_eriense_var_variabilis
Atribución © Ferran Jimenez Cortadelles
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Gomphoneis eriense (Grun.) Skv. in Skv. and Meyer 1928

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3343 m.

Dades numèriques:

Longitud: 40 µm. Amplada: 11 µm.
Estries: 13 en 10 µm a la part central, 15 en 10 µm a las extremitats.
Estries areolades en doble fila alterna, poc visibles amb il•luminació obliqua accentuada. 26 arèoles en 10 µm.
Un estigma a l’àrea central.
Dues línees longitudinals situades a cada cantó del àrea axial.

Taxones asociados
Tamaños