Foto 41201, (c) Ferran Jimenez Cortadelles, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Pleurosira_laevis_ehr_compere_1982
Atribución © Ferran Jimenez Cortadelles
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Pleurosira_laevis_ehr_compere_1982

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Sin.: Biddulphia laevis Meneghini
Pleurosira thermalis Meneghini

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3343 m.

Dades numèriques:

57 µm diametre major.
Un ocel a cada extrem de la valva, amb un diàmetre de 11 µm.
2 processus labials a la superfície de la valva.
15 areoles en 10 µm en disposició radial.

Tamaños