Foto 43424, (c) Alicia Laura Valle Vera, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Genista_scorpius
Atribución © Alicia Laura Valle Vera
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Genista_scorpius

Observador

alvalleve

Fecha

Enero 29, 2018

Lugar

VILARDELL (Google, OSM)

Descripción original

Nanofaneròfit de 5 a 20 dm. Distribució: Mediterrània W. Hàbitat: brolles i pastures seques. Substrat Calcari. Difereix de la Genista hispànica per les espines gruixudes, llarges de més de 1 cm i poc ramificades. Arbust alt de 0,5-2 m, d'un verd grisenc, sense fulles o només sobre les branques espinoses.

Tamaños