Foto 4643, (c) Ferran Jimenez Cortadelles, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Gomphonema_longiceps_ehr_578_1
Atribución © Ferran Jimenez Cortadelles
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Gomphonema_longiceps_ehr_578_1

Observador

ferran

Fecha

Agosto 6, 2016

Descripción original

Diatomea naviculàcia, epifita, amb unes dimensions de 48 x 8 µm, estries puntuades transversals en nombre de 10 en 10 µm i un estigma al lateral del àrea central.
Descripció:
Reichardt, E. 2015. The identity of Gomphonema clavatum Ehr. and typification of five species of the genus Gomphonema described by C. G. Ehenberg. Diatom Research, Vol. 30, Issue 1-2, March-June 2015, pag. 141-149.

Tamaños