Foto 8119, (c) Ferran Jimenez Cortadelles, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Surirella_ovata_kutz
Atribución © Ferran Jimenez Cortadelles
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Surirella_ovata_kutz

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 4, 2016

Descripción original

Surirella ovata Kütz.

Surirella discretament heteropolar, de forma ovalada, extremitats arrodonides, longitud 24 µm, amplada 8 µm; 50 costelles en 100 µ, que arriben quasi al centre de la valva, les estries són paraleles, esdevenint lleugerament radials als extrems, en nombre de 18 en 10 µm, situades, en nombre de 3 o 4 entre cada espai intercostal i arriben al centre de la valva, deixant un estret pseudorafe longitudinal.

Mostra de la Riera de Clariana, Molí de Contrast, Anoia (Barcelona)
En aquesta data i lloc, l'aigua te un pH de 7.4 i una conductivitat de 1181 µS/cm.

Germain, H. 1981. FLORE DES DIATOMÉES. Ed. Boubée

Taxones asociados
Tamaños