Foto 8512, (c) Ferran Jimenez Cortadelles, algunos derechos reservados (CC BY-NC)

Amphora_pediculus_kutz
Atribución © Ferran Jimenez Cortadelles
Cc-by-nc_small algunos derechos reservados
Observaciones asociadas

Fotos / Sonidos

Amphora_pediculus_kutz

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 4, 2016

Descripción original

Amphora pediculus Kütz.

Petita Amphora, de mida 12 x 3.5 µm, amb 21 estries puntuades en 10 µm i una línia de punts a la part inferior del rafe (18 punts en 10 µm). Les estries són interrompudes a l’àrea central, formant un àrea quadrangular.

Germain, H. 1981. FLORE DES DIATOMÉES. Ed. Boubée.

Mostra de la Riera de Clariana, Molí de Contrast, Anoia (Barcelona)
En aquesta data i lloc, l'aigua te un pH de 7.4 i una conductivitat de 1181 µS/cm.

Taxones asociados
Tamaños