Clasificación
Dentro de Natusfera

Todos los nombres

  • Nombres Científicos
    • Naviculaceae

Extras

Cambios taxonómicos »

Esquemas taxonómicos »

Hacer etiquetas taxonómicas de Flickr para este taxón »

Vínculo de invitación a Flickr »

Ficha de taxón en Wikipedia »

Explorador del árbol »

Buscar taxones descendientes »

Insertar un widget para este taxón en su sitio web »

Gomphoneis_eriense_var_variabilisMagnifier Gomphoneis_eriense_var_variabilis_strMagnifier
Fotos de Creative Commons etiquetadas en Flickr "Naviculaceae."
Invita a alguien con fotos de NatuSfera » Ver todas las fotos etiquetadas Naviculaceae en Flickr »

Observaciones recientes

Fotos / Sonidos

P4290401

Observador

txalen_galinagaiton

Fecha

Abril 29, 2019

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Gomphoneis eriense (Grun.) Skv. in Skv. and Meyer 1928

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3343 m.

Dades numèriques:

Longitud: 40 µm. Amplada: 11 µm.
Estries: 13 en 10 µm a la part central, 15 en 10 µm a las extremitats.
Estries areolades en doble fila alterna, poc visibles amb il•luminació obliqua accentuada. 26 arèoles en 10 µm.
Un estigma a l’àrea central.
Dues línees longitudinals situades a cada cantó del àrea axial.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Mayo 13, 2017

Descripción original

Navicula de forma lanceolada, extrems arrodonits, àrea central rodona, rafe recte que acaba en la part central en dos porus girats en el mateix sentit i en la part distal fineixen en un doble gir.
Les estries, robustes, radiants, les de les extremitats en forma d'accent circumflex.
Les estries són formades per lineoles fines.
Les dades numèriques del exemplar fotografiat, són: 110 µm de llarg, 17 µm d'ample, les estries en nombre de 17 en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Navicula_gracilis_ehr_jb

Qué

Navicula gracilis Ehr. 1832 Navicula tripunctata

Observador

ferran

Fecha

Junio 3, 2017

Descripción original

Sinònim: Navicula tripunctata (Muller) Bory 1822

Navicula amb les vores laterals paral·leles, àrea longitudinal estreta i l'àrea central formada per les estries més reduïdes. Les estries són lleugerament radials, paral.leles a les extremitats.
La mida és de 50 x 8 µm, amb 11 estries en 10 µm, formades per linèoles difícilment visibles.

Fotos / Sonidos

Navicula_neoventricosa_hustedt

Qué

Navicula neoventricosa Luticola mutica

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 4, 2016

Descripción original

Navicula neoventricosa Hustedt.
Sinònim: Navicula mutica var. ventricosa Kütz.

Diatomea de mida reduïda, de valves lanceolades i extremitats capitades, mida 18 x 7 µm, amb estries radiants i un àrea central expandida transversalment, formant un estauros amb un estigma. El rafe és recte, amb fisures terminal en forma de ganxo. Les estries, en nombre de 18 en 10 µm, són formades per puntuacions de forma allargada,

Fotos / Sonidos

Caloneis_bacillum_grun_mereschkowsky_587

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 4, 2016

Descripción original

Caloneis bacillum (Grun.) Mereschkowsky.

Petita diatomea de valves lanceolades, extremitats arrodonides, rafe recte i estries interrompudes a la part central, formant un ample estauros.
Les dimensions de la valva són de 14 x 4 µm, el nombre de estries és de 26 en 10 µm.
L'aigua del torrent al moment del mostreig te un pH = 7.4 i una conductivitat de 1181 µS/cm.

Fotos / Sonidos

Navicula_radiosa_kutz

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 4, 2016

Descripción original

Diatomea de forma lanceolada, comú en tot tipus d'aigües dolces.
L'àrea longitudinal és recta i estreta, l'àrea central arrodonida, estries radiants, que tornen divergents a les extremitats i que al àrea central són, alternativament, curtes i llargues, de manera irregular. Aquestes estries són lineolades.
Estries: 12 en 10 µm.
Lineoles: 36 en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Septiembre 24, 2016

Descripción original

Diatomea sigmoide, dimensions 130 x 15 µm, estries puntejades, 17 en 10 µm.
Epifiton.

Ver todas las observaciones

Descripción de Wikipedia

No hay un rango de datos disponible