Clasificación
Dentro de Natusfera

Todos los nombres

  • Nombres Científicos
    • Cymbellales

Extras

Cambios taxonómicos »

Esquemas taxonómicos »

Hacer etiquetas taxonómicas de Flickr para este taxón »

Vínculo de invitación a Flickr »

Ficha de taxón en Wikipedia »

Explorador del árbol »

Buscar taxones descendientes »

Insertar un widget para este taxón en su sitio web »

Gomphonema_angustatum_kutz_rabMagnifier Gomphonema_truncatum_ehrMagnifier Cymbella_subhelvetica_krammerMagnifier 588-216_filteredMagnifier
Fotos de Creative Commons etiquetadas en Flickr "Cymbellales."
Invita a alguien con fotos de NatuSfera » Ver todas las fotos etiquetadas Cymbellales en Flickr »

Observaciones recientes

Fotos / Sonidos

Encyonema_prostata_berkeley_cleve

Observador

ferran

Fecha

Marzo 20, 2021

Descripción original

Encyonema prostrata (Berkeley) Cleve.
Valva amb bord dorsal corbat, el ventral lleugerament convex o rectilini, extremitats rostrades.
Àrea longitudinal d'amplitud moderada, que s'amplia al centre formant un àrea ovalada asimètrica.
Rafe rectilini, amb fissures distals inclinades en sentit ventral.
Estries uniformement radiants al dors i més moderadament radiants les ventrals, esdevenint divergents a les extremitats. A la zona central presenta dues estries més curtes, una a cada cantó de la valva.
Dimensions: 60 x 22 µm.
Estries puntuades: 9 en 10 µm
Puntuacions de les estries: 18 en 10 µm.

Sinònims: Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve.
Actualment la denominació acceptada és Encyonema leibleinii (Agardh) Silva et al 2013, tal com es defineix al següent article:
https://fottea.czechphycology.cz/pdfs/fot/2013/02/03.pdf

L'aigua del riu al lloc de mostreig presenta un conductivitat de 890 µS/cm i un pH = 7.6.

Fotos / Sonidos

Anomoeoneis_sphaerophora_ehr_pfitzer

Observador

ferran

Fecha

Agosto 13, 2019

Descripción original

Anomoeoneis sphaerophora (Ehr.) Pfitzer

Mostra de fitoplàncton (Lemna) del Llac Suchar (Polonia)

Valves elíptiques lanceolades, les extremitats arrodonides o capitades. Estries irregulars, paral·leles, limitades a la zona externa de la valva, amb una fila definida al llarg de la zona longitudinal.
La zona central, mal definida, de forma irregular.
Valors numèrics:
Llarg 82 µm
Ample 24 µm
Estries 16 en 10 µm

Fotos / Sonidos

Gomphonema_neonasutum

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Gomphonema neonasutum Lange-Bertalot & Reichardt nov. spec.

Llacuna Machuwasi, riu Madre de Dios, vessant amazònica dels Andes peruans. Altitud 497 m.
Valva cuneïforme, la extremitat anterior ampliament arrodonida i mucronada, la extremitat posterior aguda arrodonida, àrea longitudinal recta, estreta, àrea central asimètrica, amb un estigma a continuació d'una estria central. Estries radiants.
Longitud: 80 µm; amplitud: 17 µm. Estries: 8 en 10 µm, puntuacions: 15 en 10 µm.

Descripció en Tropical Diatoms of South America I. Metzeltin & Lange-Bertalot, 1998. Iconographia Diatomologica vol. 5. Koeltz Scientific Books.

Dimensions: 50 - 100 µm x 16 - 18 µm, estries 7.5 - 9.5 en 10 µm, puntuacions 12 – 15 en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 17, 2017

Descripción original

Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer 1975

Llac Titicaca, illa Takile, altitud 3833 m. Perú.

Valva dorsiventral, àpexs arrodonits, marge dorsal arquejat i dors ventral lleugerament còncau, amb un bombament en el centre. Area longitudinal estreta, corbada; area central orbicular, amplitud 1/3 – ¼ de la valva.
Rafe doble, que es redueix a filiforme a prop d'ambdós extrems. Extremitat distal corbada cap al costat dorsal, extremitats proximals acabades a un porus inclinat cap al costat ventral.
Estries radiants, finament puntejades. En l'area central n'hi ha 5 – 6 estigmes, a continuació de les estries ventrals corresponents.
Dimensions: 70 – 80 x 19 µm.
Estries: 8 en 10 µm, al dors central i ventral; 11 en 10 µm, en les extremitats.
Puntuacion en les estries: 14 en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Encyonema_mesianum_cholnoky_mann_1990_2

Observador

ferran

Fecha

Agosto 13, 2017

Descripción original

Encyonema mesianum (Cholnoky) Mann 1990.
Sin.: Cymbella mesiana Cholnoky 1955.
Dimensions: longitud. 60 µm; larg. 17 µm.
Estries dorsals: 8 en 10 µm.
Estries ventrals: 7 en 10 µm, a les extrémitats 10 en 10 µm.
Arèoles: 19 en 10µm.

Descripció:
Les Diatomées actuelles des Andes de Bolivie (Taxonomie, écologie) CAHIERS DE MICROPALEONTOLOGIE N.S. 1986 - Volume 1 – Nº3 er 4 Éditions du CNRS Simone SERVANT-VILDARY.
Cymbella mesiana Cholnoky P1. 11, fig. 168; PI. 10, fig. 165-166; PI. 12, fig. 186: Cette espèce a été déterminée par Krammer (comm. pers.)
Long. 48-80 µm, larg. 10-20 µm, 7-12 stries dorsales, 7-10 stries ventrales, 20 aréoles en 10 pm. Cette espèce présente de grandes variations morphologiques. Le bord est fortement arqué, le bord ventral sub-rectiligne ou légèrement convexe, les extrémités diminuées ou arrondies. L'aire axiale est assez large, légèrement élargie au centre sur le bord dorsal. Les stries dorsales sont radiaires les stries ventrales, radiaires au centre, sont divergentes aux extrémités. La ponctuation est nettement visible. I1 n'y a pas de stigmates. Elle est peu abondante et présente une large répartition altitudinale.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Cymbella comperei B. Van de Vijver & C. Cocquyt

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3343 m.

Nova espècie descrita per els autors: Bart Van de Vijver & Christine Cocquyt, 2009. FOUR NEW DIATOM SPECIES FROM LA CALERA HOT SPRING IN THE PERUVIAN ANDES (COLCA CANYON). Diatom Research (2009), Volume 24(1), 209-223.

Dors valvar arquejat, part ventral recta, amb una molt lleugera dilatació al centre. Extrems arrodonits.

Valors numèrics:

Dimensions de la valva: 55 x 16 µm
Estries: 11 en 10 µm en la part central y 12 en 10 µm en els pols.
Puntuació de les estries: 23 en 10 µm.

L’àrea axial es corbada, en el sentit de la part dorsal de la valva, moderadament estreta, més anpla a las proximitats del centre.
Rafe amb doble línea, que passa a filiforme prop de les fissures terminals. Las fissures distals acaben en una corba dirigida al dors, les fissures centrals acaben en sengles porus dirigits ventralment.
L’àrea central es de forma ovalada y les sis estries ventrals formen estigmes, continuats amb les corresponents estries.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Encyonema silesiacum (Bleish in Rabenhorst) Mann 1990

Sin.:
Cymbella minuta var. silesiaca (Bleish) Reimer 1975
Cymbella silesiaca Bleish in Rabenhorst 1864
Cymbella ventricosa Kütz. 1844

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3.343 m.

Dades numériques:

Longitud: 30 µm.
Amplada: 8.4 µm.
Relació L/A = 3.57
Estries: centre, dorsal: 14 en 10 µm.
centre, ventral: 12 en 10 µm.
extremitats, dorsal: 16 en 10 µm.
extremitats, ventral: 14 en 19 µm.
Les estries son puntuades amb 31 punts (o linéoles) en 10 µm.
L’àrea axial es estreta i clarament desplaçada cap a la part ventral; l’àrea central és poc desenvolupada i presenta un estigma a la part dorsal.
Rafe recte, amb les fissures centrals dirigides cap a la vora dorsal, les fissures terminals en corba, cap la vora ventral.

Fotos / Sonidos

Gomphonema_truncatum_ehr

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 28, 2016

Descripción original

Diatomea amb valves ondulades, dilatades a l'extremitat anterior i al centre, lanceolades a la part posterior.
Estries fortes, radiants, alternant llargues i curtes a la part central. Rafe sinuós. Un estigma al lateral del àrea central.
Estries: 11 en 10 µm.

Localitzada a una mostra del periliton de un torrent de muntanya, a 1217 metres d’altitud i aigua amb pH = 6.9, conductivitat 425 µS/cm, temperatura 4ºC.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 28, 2016

Descripción original

Cymbella subhelvetica nov. spec. Krammer 2002

Cymbella que pertany al grup C. helvetica, establert per Krammer .(KRAMMER, Diatoms of Europe, vol. 3, Cymbella. ARG Gantner Verlag, 2002).

Morfometria de l’exemplar fotografiat: longitud = 46 micres; amplada = 10 micres, proporció longitud/amplada = 4.6.

Valves dorsiventrals, marge dorsal fortament arquejat i marge ventral recte, amb el centre lleugerament inflat. Àpex no allargats, arrodonits, àrea axial moderadamente estreta, poc curvada seguint el sentit de curvatura dorsal, àrea central mal definida.
Rafe situat en la línea central de la valva, que es desvia dorsalment a prop dels extrems distals i esdevé filiforme als dos extrems. A la part ventral del àrea central es troben entre cinc i set estigmes ben definits.
Les estries transversals, són radiants i a prop dels extrems distals esdevenen lleugerament convergents. El nombre de estries és de 10 en 10 µm a la part dorsal i de 13 en 10 µm a la part ventral. Aquestes estries són puntuades ( o lineolades ), en nombre de 24 punts en 10 µm.

Localitzada al periliton de un torrent de muntanya, a 1217 metres d'altitud i aigua amb pH = 6.9, conductivitat 425 µS/cm, temperatura 4ºC.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Gomphonema intricatum var. lunata Germain

Lloc de mostreig : Torrent de Clariana, Contrast (Barcelona) epilithon.
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1,236 mS / cm.

Els dos exemplars fotografiats mesuren 50 x 7 µm.
Valves amb contorn lanceolat i àpex arrodonits.
Area longitudinal ampla, àrea central rectangular en sentit transversal, amb un estigma lateral.
Rafe prim, lleugerament sinuós; estries curtes, a penes radiants, més juntes als extrems, 9-11 estries en 10 µm, sense definició clara de puntuacions.
Germain, H. 1981. FLORE DES DIATOMÉES. Ed. Boubée.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella excisa Kütz.
Lloc de mostreig: Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.

Els dos exemplars fotografiats miden 20 x 7.5 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex.
Àrea longitudinal lleugerement dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura distal gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls arrodonits.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 10 estries en 10µm.. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 30 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella parva (Smith) Kirchner

Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.
Epiliton

Classificada amb certes reserves, ja que amb característiques semblants Krammer diferencia espècies pròximes.

Els dos exemplars fotografiats miden 40 x 10 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex, amb un bombament al centre .
Àrea longitudinal lleugerment dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls dirigits ventralment.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 9 estries en 10µm, excepte a les extremitats, on arriba a 14 en 10 µm. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 28 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Ver todas las observaciones

Descripción de Wikipedia

Cymbellales es un orden de diatomeas en la clase Bacillariophyceae.

No hay un rango de datos disponible